Nova convocatòria de subvencions per fomentar el lloguer assequible d'habitatges

Última revisió 17-09-2020 19:06
17/09/2020

Els propietaris d’immobles buits que els destinin a la Borsa de Lloguer Social del Consell Comarcal poden adherir-se a aquesta convocatòria.

El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha posat en marxa una nova convocatòria de subvencions, en aquest cas per fomentar que s’incrementi el parc d’habitatge de lloguer assequible. Es destinen a persones físiques o jurídiques privades, propietàries d’habitatges desocupats ubicats a municipis de la comarca del Vallès Oriental, i que els disposin en lloguer a través de la Borsa de Mediació pel Lloguer Social del Consell Comarcal per un període mínim de 5 anys.

Les subvencions s’han de destinar al manteniment i rehabilitació de l’immoble, facilitant que els habitatges estiguin ben adequats per ser llogats. Així, es consideren despeses subvencionables les relaciones amb l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat, la millora de l’aïllament tèrmic de l’immoble, l’arranjament de banys i cuines, la reparació de les instal·lacions de serveis, etc.

L’import màxim de la subvenció és la següent:

  • Si l’import del conjunt de les actuacions no supera els 500 euros, l’import subvencionat és el 100 % de l’import.
  • Si l’import del conjunt de les actuacions es troba entre 500,01 euros fins a 1.000 euros, l’import subvencionat és del 50 % de l’import.
  • Si l’import del conjunt de les actuacions és igual o superior a 1000,01 euros, l’import subvencionat és del 60 % de l’import.

El termini de presentació de les sol·licituds acaba el 16 d’octubre de 2020. La sol·licitud s’ha de presentar al Registre del Consell Comarcal del Vallès Oriental. Per a més informació les persones interessades cal que es posin en contacte amb l’Oficina d’Habitatge, trucant als telèfons 938600700,  938600708 o 667 99 21 35, o escrivint un correu electrònic a habitatge@vallesoriental.cat.

 

Se subvencionaran les despeses relatives al manteniment i millora dels pisos destinats a lloguer assequible
Se subvencionaran les despeses relatives al manteniment i millora dels pisos destinats a lloguer assequible