Noves subvencions per a entitats juvenils i d'educació en el lleure

Última revisió 01-12-2020 14:50
01/12/2020

La Generalitat ha obert les convocatòries perquè les associacions puguin sol·licitar ajudes per dur a terme les seves activitats en un context marcat per les dificultats.

Per pal·liar els perjudicis econòmics que pateixen les entitats de joventut i del sector del lleure educatiu i de les activitats extraescolars derivats de la pandèmia, la Generalitat obre dues convocatòries per a la concessió d'ajuts extraordinaris.

Ajut per a instal·lacions juvenils afectades econòmicament per la Covid-19

Des de l’inici de la pandèmia les instal·lacions juvenils han hagut d’aturar la seva activitat quasi de forma completa. Per això s’ha aprovat un ajut extraordinari adreçat a entitats, empreses i persones autònomes d'aquest sector amb l'objectiu que puguin superar aquesta situació de crisi i mantenir la seva viabilitat.

 

Ajut en l'àmbit de l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars per la covid-19

S'obre una convocatòria per a la concessió d'ajuts extraordinaris, en forma de prestació econòmica única, per a les empreses i entitats del sector del lleure educatiu i de les activitats extraescolars, per afavorir la sostenibilitat econòmica del sector, a conseqüència de la crisi sanitària de la covid-19.

  • Quantia:
    • Modalitat A, per a activitats d'educació en el lleure en cap de setmana, 500 euros (en el cas de federacions i coordinadores d'entitats, 500 euros per cada centre o agrupament adscrit).
    • Modalitat B, per al lleure educatiu entre setmana i les activitats extraescolars, 3.500 euros per sol·licitant.
  • Termini: fins l’11 de desembre
  • Informació i sol·licituds:  http://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/22275-ajuts-extraescolars-covid

 

 

Infografia sobre les ajudes
Infografia sobre les ajudes