Portada Mail Suscriure's a les notícies RSS

Medi Ambient El Ple de la Roca aprova per unanimitat l'ampliació del Parc de la Serralada Litoral
El Ple de la Roca aprova per unanimitat l'ampliació del Parc de la Serralada Litoral

Entre el nou espai protegit s’hi troba el sector de Maiols – Mas Planes. El passat dijous, 31 de maig, els disset regidors de l’Ajuntament van aprovar per unanimitat l’ampliació del Parc.L’ampliació afecta a una superfície de 556 Ha  que s’han d’afegir als 720 existents, fent un total de 1.276 Ha.

L’ampliació del Parc abasta els 15 municipis que es troben dins l’Espai d’Interés Natural Protegit (EIN). Amb aquesta ampliació la Roca disposarà d’un 27,26% de la superfície total dels municipis que formen el Parc.

El criteri que s’ha seguit en el terme de la Roca, ha estat el d’incorporar tots els espais forestals de la Serralada Litoral, de tal manera que s’acosta l’espai protegit als límits urbans de La Roca i de Santa Agnès.

Entre el nous espais protegits es troba el sector de Maiols-Mas Planes, on  havia estat aprovat un Pla Parcial per construir-hi 435 habitatges, que va quedar definitivament anul•lat judicialment.

Ara, l’ampliació del Parc definirà el territori de Maiols-Mas Planes com inadequat per a la construcció, i serà el POUM l’instrument de planejament que definirà on es podrà situar l’edificabilitat que pugui quedar en aquest sector.

Amb aquesta aprovació el consistori de la Roca del Vallès dona el vistiplau per unanimitat a la proposta que ha fet la Direcció General de Polítiques Ambientals del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, que és qui té les competències per aprovar l’ampliació d’aquest espai d’interès natural protegit.

Des de l’Ajuntament es valora molt positivament aquesta ampliació atès que això significa l’obtenció de més recursos per la gestió del medi natural i del sòl no urbanitzable a través de la figura del consorci del Parc de la Serralada Litoral, que es nodreix de subvencions de la Diputació, de la Generalitat i dels Consells Comarcals del Vallès Oriental i del Maresme, a part de les aportacions dels Municipis.

La inclusió de noves hectàrees en aquest espai protegit afavoreix als propietaris forestals o agrícoles que es poden veure beneficiats a l’hora de l’obtenció d’ajuts i subvencions.