Portada Mail Suscriure's a les notícies RSS

Medi Ambient Ampliació del Parc de la Serralada Litoral
Ampliació del Parc de la Serralada Litoral

Amplació del PSL al terme de la Roca
 

El Govern de la Generalitat aprova l’ampliació del Parc de la Serralada Litoral. La Roca tindrà un 80% més de superfície dins Parc.

 

El Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar ahir l’ampliació d’un 57,41% de la superfície del Parc de la Serralada Litoral, que s’inclou dins l’espai del Pla d’espais d’interès natural (PEIN) de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs, situat entre les comarques del Vallès Oriental i el Maresme. El Govern incorpora 2.700 noves hectàrees a les 4.700 actuals, de manera que la superfície protegida serà de 7.400. L’ampliació, que incorpora sectors adjacents d’alt valor natural, ecològic i social, respon a la demanda del territori.

Al municipi de la Roca del Vallès l’ampliació del Parc afegeix 551,46 Ha. a les 711,31 Ha. existents, fent un total de 1.272,67 Ha. Amb aquesta superfície el municipi de la Roca del Vallès passa a ésser el què més superfície tindrà dins el Parc.

La nova delimitació del Parc al terme de la Roca acosta l’espai protegit als nuclis urbans de la Roca i de Santa Agnès, incorporant les àrees de bosc adjacents als barris Sant Jordi o Rocatomba, així com Can Gurri. Espais com la font de Can Planes quedaran dins el nou àmbit del Parc.

També s’incorporen espais tan sensibles mediambientalment con “Els Maiols” o “Can Planas”, que formen part del corredor biològic Tagamanent-Cèllecs. La Generalitat de Catalunya ha desestimat les al•legacions presentades en aquests sectors. La incorporació d’aquests sectors a l’Espai d’Interès Natural Protegit, limitarà per sempre la possibilitat de ser edificats.

Així mateix també s’ha incorporat el sector de Can Gol, enllaçant el corredor biològic delimitat pel Pla Territorial Metropolità, enllaçant la serralada amb la plana agrícola de Can Gol i amb el riu Mogent.

Un altra punt de contacte entre l’Espai d’Interès Natural Protegit i el riu Mogent es produeix en el límit de terme amb Llinars del Vallès, per darrere el polígon industrial de Can Font de la Parera.


La delimitació de l’Espai d’Interès Natural Protegit aprovada l’any 1992 corresponia a les parts més altes del conjunt orogràfic format per la Conreria, la serra de Sant Mateu i el massís de Céllecs. La seva forma estreta i allargassada generava nombrosos problemes de gestió, no garantia una protecció adequada i suposava una elevada vulnerabilitat davant de pressions externes. L’acord aprovat dóna resposta a aquests aspectes, millora la viabilitat ecològica de l’espai i li confereix coherència respecte al planejament urbanístic de cada municipi així com el Pla Territorial metropolità de Barcelona. L’aprovació ha estat possible gràcies al treball realitzat durant anys de forma conjunta amb els ajuntaments implicats, el Consorci i la Diputació de Barcelona.

El Parc de la Serralada Litoral comprèn els municipis d’Alella, Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, Martorelles, Montornès del Vallès, Òrrius, Premià de Dalt, la Roca del Vallès, Santa Maria de Martorelles, Teià, Vallromanes, Vilanova del Vallès i Vilassar de Dalt. Al marge del seu valor natural, té un paper ecològic fonamental, perquè posa en contacte el litoral amb les valls interiors i les muntanyes que separen el Maresme de la plana vallesana. El Consorci del Parc de la Serralada Litoral és l’òrgan gestor de l’espai. Està format per 13 ajuntaments dels 14 municipis amb terme municipal dins l’espai, els consells comarcals de les dues comarques implicades, la Diputació de Barcelona i el Govern de la Generalitat de Catalunya.

La imatge mostra, en verd més fosc, l’espai que formava part del PEIN fins ara i, i en verd més clar, l’ampliació aprovada en terme de la Roca.