Portada Mail Suscriure's a les notícies RSS

Medi Ambient Entrevista Iguázel Pac
Entrevista Iguázel Pac

Entrevista a Iguázel Pac, gerent del Consorci del Parc Serralada Litoral del qual forma part el municipi de la Roca del Vallès

Què és i quina tasca porta a terme el Consorci de la Serralada Litoral?
El Consorci del Parc és un ens que gestiona l’Espai d’interès natural de la Conreria- Sant Mateu-Céllecs format per 14 Ajuntaments (8 del Maresme i 6 de Vallès Oriental), els Consells Comarcals, la Diputació de Barcelona i la Generalitat. La missió bàsica és la preservació dels valors naturals i culturals de l’espai natural protegit.En el cas de la gerent, la funció és la direcció del Parc amb un equip tècnic, la secció administrativa i un equip important de guardes que fan tota la feina de territori (manteniment d’infraestructures, campanyes de conservació de flora i fauna i informació al públic).
Fa uns mesos s’ha portat a terme l’ampliació, què ha suposat?
Els primers treballs arrenquen del territori ara fa 7 anys, però és amb l’acord amb la Generalitat i l’entrada de Rafael Ros com a president, quan el projecte agafa més volada tot perseguint el consens territorial i polític respecte la línia de limitació. Així, el passat 9 d’abril la Generalitat aprovà el nou límit basat en la coherència sobre el territori: menys límit de vora i més espai protegit interior; protegir espècies de fauna i flora d’interès; protegir elements de patrimoni arqueològic i protegir les activitats econòmiques tradicionals.
Com afecta, més concretament, aquesta ampliació a la Roca del Vallès?
El sector d’ampliació correspon a les Planes i contraforts de la riba esquerra del Mogent.  Aquest àmbit està format pel sector de vessants inferiors de la Serra d’Ameia, entre Vilanova i la Roca,  limitant pel sud-oest amb el sector de les Roquetes, continuant pel torrent de Sant Bartomeu, el turó Gros i limitant pel nord-est amb els vessants inferiors del Serrat de Can Mates. Sector de boscos mixts d’alzina i pins, amb presència de pinedes de pi pinyer i pinastre. L’interès botànic ve donat per la presència d’espècies com boscos planifolis humits amb presència de Carex grioletii; màquies i zones obertes amb presència d’Isoetes durieui; pradells d’anuals silicícoles amb riquesa d’orquídies i Ranunculus paludosus i vegetació rupícola amb Anogramma leptophylla. L’interès faunístic ve donat per constituir una àrea de caça de rapinyaires; una probable zona de nidificació d’astor (Accipiter gentilis), aligot comú (Buteo buteo) i zona segura de nidificació d’esparver (Accipiter nisus); una àrea favorable a la presència de tórtora (Streptopelia turtur) i cotoliu (Lullula arborea), de talpó roig (Clethrionomys glareolus) i de mostela (Mustela nivalis).
En un àmbit més general el sector de la Roca del Vallès:
-    Incorpora espais oberts de plana molt poc representats en l’espai protegit actual, de gran interès ecològic i paisatgístic.
-    Dóna continuïtat amb l’espai protegit de la riba del riu Mogent, exercint com a corredor biològic entre espais protegits.
-    Constitueix un conjunt de patrimoni arqueològic prehistòric de La Roca del Vallès (Dolmen de Can Planes, Pedra de les Creus, Dolmen de Can Gol I i II i Pedra Foradada)
Tot i la proximitat, el parc és un gran desconegut per molts; Intentem saber-ne més. Quina fauna i flora podem trobar?
Pel que fa la fauna, són molt important els rapinyaires dels quals fem un seguiment de conservació; altres espècies d’interès són els ratpenats forestals, que ajudem amb la col•locació de caixes per a la reproducció, i els amfibis (en concret el tritó verd amb seguiment i reproducció amb captivitat).També efectuem actuacions de millora d’hàbitat de fauna cinegètica tant de caça major com menor.
El treball de la flora es basa en un seguiment i protecció de les espècies amenaçades com Càrex, Isoetes i Viola suavis, i seguiment en zones cremades o d’habitat de ribera.
Què destacaries d’interès cultural? Quines excursions o itineraris hi ha?
Per la ubicació geogràfica i històrica es conserva vestigis des de l’època dels ibers fins a l’actualitat com castells, dolmens o construccions agrícoles i ramaderes... S’han restaurat alguns jaciments com la Torre de Sant Miquel, el Castell de Burriac, la via romana de Parpers que connecta Argentona amb la Roca... Paral•lelament, en breu es presentarà la ruta arqueològica que unirà 1 o 2 elements rellevants de cada municipi. A més a més, el Parc té 8 itineraris senyalitzats: la ruta Prehistòrica Can Planes-St Bartomeu i ruta Prehistòrica Can Gol-Céllecs a la Roca i rutes guiades temàtiques.
Un dels projectes de difusió més importants és la guia Parc a Taula que té per objectiu crear xarxa amb allotjaments, productors, elaboradors i restauradors... Finalment, hi ha un programa d’educació ambiental dirigit al públic infantil o familiar que busca promoure activitats i actuacions de coneixement dels valors naturals, amb una estreta relació amb les escoles; i un taller de construcció, penjada i seguiment de caixes niu per mallerengues. (L’IES la Roca va ser el primer centre en participar i el que té més caixes penjades).
S’està  executant l’adequació de Can Magarola per tal d’unificar els serveis. Què significarà això?
Can Magarola és una antiga masia d’Alella que centralitzarà els serveis i que acollirà un punt d’informació, una sala d’exposicions, un petit museu i l’observatori astronòmic. Les obres estan finançades per la Diputació i l’esforç dels ajuntaments. Remarcar que amb el mandat de Rafael Ros s’han consolidat fites importants com l’ampliació del parc, el canvi de seu i la potenciació de línies d’actuació com l’associació de propietaris forestals i el manteniment d’espais naturals amb pasturatge.
Per últim, i degut al moment estacional actual, com es planteja la campanya d’estiu?
La campanya de prevenció d’incendis es desenvolupa a través de recursos humans sobre el territori composats per guaites a les 4 torres (torre de Céllecs a la Roca), els PVI que realitzen una tasca d’informació i vigilància i, aquest any, amb l’acord amb les ADF desenvolupar vigilància i primera actuació en cas d’incendi en període d’alt risc. La campanya implica també un treball previ i posterior de revisió d’infraestructures de la xarxa de camins, punts d’aigua... i treballs de manteniment, sobretot dels espais més visitats. Les previsions per a la campanya actual són bones condicions referents al grau d’humitat de la vegetació donats els episodis de precipitacions de primavera, però en contra la quantitat de combustible vegetal és major que altres campanyes, fet que ha de mantenir alerta a bombers, gestors de parc, agents rurals, ADF i visitants del parc.