Portada Mail Suscriure's a les notícies RSS

Medi Ambient Horts municipals
Horts municipals
 

Informació pública del plec de clàusules que regules les condicions que han de regir les llicències d’ocupació temporal i gratuït per a l’ús privatiu dels horts municipals de la Roca del Vallès

 
Se sotmet novament a informació pública per un termini de 30 dies el Plec de clàusules que regulen les condicions que han de regir les llicències d’us privatiu, temporal i gratuït dels horts municipals a l’àmbit del carrer de l’Església, que es varen publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 28 de juliol de 2014, en el taulell d’anuncis de la Corporació i a la web municipal, per quant s’ha rectificat l’error de redacció detectat a la clàusula 8, quedant el Plec com segueix:

PLEC DE CLÀUSULES QUE REGULEN LES CONDICIONS QUE HAN DE REGIR LES LLICÈNCIES D’OCUPACIÓ TEMPORAL I GRATUÏT PER A L’ÚS PRIVATIU DELS HORTS MUNICIPALS A L’ÀMBIT DEL CARRER DE L’ESGLÉSIA