Portada Mail Suscriure's a les notícies RSS

Economia i hisenda Sortida del pla d'ajust
Sortida del pla d'ajust

 L’Ajuntament de La Roca del Vallès surt del Pla d’Ajust

 
El 12 de Juny del 2012, El Ple de l’ajuntament de La Roca va aprovar un Pla de pagament a Proveïdors. Aquesta decisió comportava l’aprovació d’un pla d’ajust i la concertació d’un préstec de 2.291.539,25 € per poder pagar el desviament d’obres d’un 30%, del pavelló poliesportiu municipal, construït entre els anys 2005 i 2008, a un tipus d’interès del 5,57%.
 
En la sessió plenària del 25 de Setembre de 2014, l’ajuntament va aprovar sol•licitar al Ministerio de Hacienda, la possibilitat de deixar enrere el Pla d’Ajust, en donar-se una sèrie de requisits tècnics, entre ells trobar-se per sota del 75% del rati d’endeutament, acomplir amb la regla de despesa, acomplir amb l’indicador de capacitat financera i estar al corrent en el pagament a proveïdors
 
Doncs bé, el 24 d’octubre de 2014, el Ministerio de Hacienda comunicava a l’ajuntament de La Roca la autorització per concertar una nova operació de crèdit, que ha de substituir a la de l’any 2012, i en conseqüència sortir del Pla d’Ajust.
 
Aquesta circumstància es produeix a només 2 anys i mig de què s’aprovés el Pla d’Ajust, previst per 10 anys.
 
A més, la sortida del Pla d’Ajust es produeix tot just després d’haver superat el període de carència de 2 anys que contenia, i que per tant ha fet que l’ajuntament de La Roca només hagi satisfet dos trimestres, del préstec, al tipus d’interès inicial.
 
Els efectes de la sortida del Pla d’ajust comporten molts avantatges i és un gran indicador de la bona salut de les finances municipals i el sanejament que s’ha pogut fer.
 
Entre aquests efectes estan els de tornar a tenir accés al crèdit per finançar inversions, no restar sotmesos a tutela financera, recuperar l’autonomia local, i un gran estalvi econòmic, doncs el nou tipus d’interès del préstec sol•licitat passarà a ser del 1,90%.
 
La baixada en el tipus d’interès, generarà un estalvi de 336.701,59 € en el total de l’operació, el que suposa un estalvi de 33.670,00 € anuals.
 
Una molt bona notícia que ens permet afrontar el futur millor, i que demostra que les decisions que ens van prendre l’any 2012 van ser agosarades però encertades.