Portada Mail Suscriure's a les notícies RSS

Economia i hisenda Arxivada denúncia Tribunal de Cuentas
Arxivada denúncia Tribunal de Cuentas

Arxivada la denúncia presentada pel grup municipal del PSC al Tribunal de Cuentas de Madrid

El Tribunal de Cuentas ha arxivat la denúncia per pressumptes irregularitats comptables, contra l’alcalde Rafael Ros i Penedo (CiU), i els regidors membres de la Junta de Govern del mandat 2007-2011, srs. Albert Gil Gutiérrez (ERC), 1er tinent d’alcalde, Manel Àlvarez Herrera (CiU), 2on. Tinent d’alcalde, i Jordi Fortí Gurgui (CiU), 3er tinent d’alcalde.
 
En l’arxiu de la denúncia, el Tribunal de Cuentas de Madrid deixa clar en els fonaments de dret aplicats que no es reuneixen els requisits establerts legalment per generar responsabilitats comptables, que no procedeix la obertura de judici per quedar acreditat de forma clara i inequívoca la inexistència de responsabilitat comptable, i fa referència a interlocutòries de cassos similars, especificant que no es pot fer suportar als ciutadans les molèsties o inconvenients de ser objecte d’una acció processal de manifesta inviabilitat.
 
El propi ministeri fiscal va interessar la no incoació d’aquest procediment en no apreciar indicis de menysteniment dels fons públics.
 
L’alcalde i els regidors denunciats han mostrat la seva satisfacció per aquesta resolució que arxiva la denúncia en quedar acreditat que no existeixen irregularitats comptables, mitjançant un comunicat conjunt que ha estat llegit a la premsa a la Sala de Plens en data 22 de gener de 2015.
 
La denúncia va ser presentada en data 13 d’abril de 2010, per l’aleshores regidor d’aquest ajuntament, Miquel Estapé i Valls, en representació del Grup municipal del PSC, integrat pels regidors/es Miquel Estapé i Valls, Carles Fernández Pérez, Caterina Palma Rovira, Julio Caña Fernández, Jordi Font i Riu, i Carmen Las Heras Cisneros, i tot exercitant l’acció pública, per pressumptes irregularitats comptables, contra l’alcalde Rafael Ros i Penedo, i els regidors membres de la Junta de Govern, srs. Albert Gil Gutiérrez, 1er tinent d’alcalde, Manel Àlvarez Herrera, 2on. Tinent d’alcalde, i Jordi Fortí Gurgui, 3er tinent d’alcalde.
 
En dita denúncia els regidors del grup municipal del PSC de la Roca feien referència a un llistat de 81 factures de l’any 2008, de diferents proveïdors de serveis amb els quals treballava habitualment l’ajuntament de la Roca del Vallès, per tasques i serveis diversos i variats, que es duen a terme assíduament, com Gestió de Centres de Gent Gran, Servei d’atenció domiciliària, serveis de sonorització i llum en actes culturals i festius, recollida d’animals a la via pública, serveis de comunicació, subministra de material d’oficina, subministra de combustible als vehicles municipals, neteja de dependències municipals, gestió del casal jove, serveis jurídics, i de moviment de terres.