Portada Mail Suscriure's a les notícies RSS

Economia i hisenda Arxivada denúncia fiscalia provincial
Arxivada denúncia fiscalia provincial

 Arxivada la denúncia del grup municipal del PSC davant la fiscalia provincial de Barcelona contra l'alcalde Rafael Ros

Arxivada la denúncia presentada pel grup municipal del PSC
La Fiscalia Provincial de Barcelona ha arxivat la denúncia per un presumpte delicte de prevaricació, contra l’alcalde Rafael Ros i Penedo (CiU), interposada el 6 de maig de 2014, per 6 regidors dels 7 que té el grup municipal del PSC.
En l’arxiu de la denúncia, la Fiscalia Provincial de Barcelona deixa clar, en Decret d’arxiu de 1 de desembre de 2014 que: ha quedado suficientemente acreditado que la actuación del alcalde denunciado, sr. Rafael Ros i Penedo, tanto en el acta de manifestaciones de 14 de enero de 2008, como en el acta de ocupación de esa misma fecha, no comprometió en modo alguno la situación financiera del ayuntamiento, toda vez que en ningún momento reconoció un incremento en los costes de las obras por el importe reclamado por la concesionaria y mucho menos asumió su pago por el ayuntamiento.
Així mateix, la Fiscalia Provincial de Barcelona, assenyala com a bona mostra de la falta d’acord entre les parts, la interposición del recurso ordinario al que ARC vino obligada. (Concessionària de la construcció del pavelló)
L’alcalde ha mostrat la seva satisfacció per aquesta resolució que arxiva la denúncia en quedar suficientment acreditat que no existeixen fets amb rellevància penal, -cosa de la qual no en tenia cap dubte, ha declarat- sinó perquè a més també és molt clarificadora sobre qui té les responsabilitats del sobrecost de la construcció del pavelló.
La denúncia va ser presentada en data 6 de maig de 2014, per l’ex-alcalde i aleshores encara regidor d’aquest ajuntament, Miquel Estapé i Valls, en representació del Grup municipal del PSC, i pels srs. Carles Fernández Pérez, Julio Caña Fernández, Caterina Palma Rovira, Francisco García Lorenzana, i Manuel Cortés Rubio.
En dita denúncia els regidors del grup municipal del PSC acusaven a l’actual alcalde de La Roca d’haver reconegut una desviació econòmica de 1.584.343 €, quantitat consignada segons ells, en uns annexos a l’acta d’ocupació del pavelló, que es va signar en data 14 de gener de 2008.
La Fiscalia Provincial de Barcelona va encarregar a la Unitat de la Policia Judicial adscrita a la fiscalia (Policia Nacional) la investigació tendent a l’acreditació i aclariment dels fets denunciats.
En les seves conclusions, es fa referència al dictamen del pèrit judicial, en el recurs ordinari 532/2008 del jutjat contenciós número 12 de Barcelona, que determina quines són les causes del sobrecost de les obres.
Aquest dictamen assenyala:
- una certa desatenció de l’obra per part de l’ajuntament, i escàs control sobre les decisions menors relatives a canvis. (l’obra es comença l’any 2005 i té termini d’entrega a principis de l’any 2007)
- successives modificacions per part de l’ajuntament: augment de superfície dels vestidors del camp de futbol de La Torreta, canvi del paviment de la pista del pavelló, instal•lació de plaques solars, a més dels problemes de fonamentació acreditats pels tècnics municipals, i escomeses de serveis no previstes.
En base a aquest dictamen es dicta sentència 365/2010 reconeixent a la concessionària de la construcció de les obres del pavelló, el dret a ser compensada amb 1.687.928,09 €, és a dir un desviament del cost de les obres d’un 30%, més els interessos de demora.
En les mateixes conclusions es deixa clar que si l’any 2008 s’accepta l’ocupació del pavelló i es fa la inauguració es perquè hi ha una escrit de 14 de desembre de 2007, per part de la concessionària comunicant la finalització de les obres i posant-les a disposició de l’ajuntament a partir del 27 de desembre de 2007.
Així mateix, també es deixa molt clar que l’acta d’ocupació de les obres, signada per l’alcalde en data 14 de gener de 2008 no ha format mai part del procediment contenciós.
Amb el sistema de concessió d’obra pública a 20 anys, afegint-li el sobrecost de la sentència, el cost del pavelló s’acostarà als 14 milions d’euros.