Portada Mail Suscriure's a les notícies RSS

Habitatge Diagnosi àmbit habitatge
Diagnosi àmbit habitatge

 Diagnosi de vulnerabilitat social vinculada a l’àmbit de l’habitatge a  La Roca del Vallès 2015

 
L’habitatge és un indicador molt valuós i informatiu de les condicions socials d'una població, alhora que un dret fonamental de totes les persones. Per aquest motiu l'Ajuntament de la Roca del Vallès ha sol·licitat a la Diputació de Barcelona un estudi sobre vulnerabilitat social vinculada a l’àmbit de l’habitatge.
 
Tant l'àrea de Servei d’Atenció a les Persones com la de Territori i Sostenibilitat participen activament amb l’objectiu de conèixer la realitat del territori.
 
Aquesta diagnosi ens permetrà adequar les polítiques socials i urbanístiques actuals en una planificació a mig termini que millori el benestar general de la ciutadania.
 
A part de la intensa implicació dels nostres tècnics, hem comptat amb la participació d'un grup de veïns i veïnes que han representat les diferents realitats del municipi, acostant als directors de la tesi la visió del carrer.
 
Agraïm a tothom la seva col·laboració i volem compartir la nostra satisfacció de ser el tercer municipi de tot Catalunya que gaudeix d'aquest estudi, que ens servirà per anar un pas més enllà en la nostra necessitat de millora continua.