Portada Mail Suscriure's a les notícies RSS

Igualtat Protocol d'Abordatge de les Violències Masclistes
Protocol d'Abordatge de les Violències Masclistes
 

Presentació del Protocol d’Abordatge de les Violències Masclistes de la Roca del Vallès

 
El  Protocol d’Abordatge de les Violències Masclistes de la Roca del Vallès neix de la necessitat de revisió i avaluació constant de l’actuació en aquest àmbit i, per tant, de  disposar d’un protocol  actualitzat que ordeni i guiï l’actuació dels diferents serveis implicats en l’abordatge d’aquesta problemàtica i que consolidi  les bases per avançar cap a un model de treball coordinat i en xarxa. 
 
Aquest protocol ha estat elaborat d’acord amb el marc legal que estableix la Llei 5/2008,  dret de les dones a eradicar les violències masclistes, que reconeix que la violència masclista és una greu vulneració dels drets de les dones i un impediment perquè puguin assolir la plena ciutadania, l’autonomia i la llibertat. 
El procés de treball posat en marxa per elaborar aquest document és també un punt de partida per crear una Comissió Tècnica que ha d’assegurar el treball compartit i evitar l’aïllament i la solitud de determinats serveis i professionals davant d’una problemàtica tan complexa com és la violència masclista. Aquesta Comissió també ha de garantir el seguiment de l’aplicació del protocol i incorporar les millores que es considerin oportunes. De fet, el propi document recull una sèrie de propostes que caldrà anar treballant i assolint. En aquest sentit, cal tenir present que un protocol és una eina de treball “viva” i, per tant, oberta a canvis i ampliacions.
 
Agraïm el suport tècnic de la Diputació de Barcelona i de l’entitat El Safareig per elaborar aquest document, i també la implicació dels professionals que hi han participat amb interès i dedicació per aconseguir donar una millor resposta a la atenció a les situacions d’aquest tipus de violència a la Roca del Vallès.