Portada Mail Suscriure's a les notícies RSS

Aturada General
Seguretat i convivència
dilluns, 2 d'octubre de 2017 16:00
 

L’Ajuntament de la Roca del Vallès se suma a l’Aturada General del proper dia 3 d’octubre

L'Ajuntament s’adhereix a l’aturada general que ahir diumenge 1 d’octubre va convocar la Taula per la Democràcia per reivindicar la dignitat del poble de Catalunya i denunciar la repressió i violència exercida per part de les forces de seguretat de l'Estat per impedir les votacions a Catalunya durant el referèndum.

 

Amb aquest acte des de l’Ajuntament de la Roca del Vallès exigim que s'aturin de manera immediata aquestes actuacions repressives per part de l'estat i que els ciutadans i ciutadanes puguin expressar la seva opinió lliurement, tal i com correspon a una democràcia. 

RESOLUCIÓ D'ALCALDIA:

Vista la convocatòria d’aturada del país anunciada per la Taula per la Democràcia per demà dimarts, 3 d’octubre 2017, com a mostra de condemna per la violència exercida per par de les forces de seguretat durant la jornada de l’1 d’octubre a Catalunya.
Vist que s’ha proposat dins de l’àmbit de la negociació col·lectiva la possibilitat que els empleats de l’ajuntament de la Roca del Vallès puguin gaudir un dia de lliure disposició a compensar, de forma que el còmput anual de dies treballats es compleixi igualment.
Vist l’acord a què s’ha arribat en data 2 d’octubre 2017 en el si de la negociació mantinguda entre representants del govern municipal i el comitè d’empresa unitari.
RESOLC:
1. Aplicar l’acord a què ha arribat el govern municipal amb el comitè d’empresa unitari, de forma que els treballadors puguin disposar un dia de lliure disposició el 3 d’octubre, si aquesta és la seva voluntat, el qual s’haurà de compensar durant els mesos que queden fins al 31 de desembre 2017.
2. En previsió d’aquesta lliure disposició, fixar que en tot cas en quedarà la Policia Local ha de garantir una presència efectiva de servei de dos agents, el Servei d’Atenció Domiciliària el personal indispensable per a la prestació del servei, que serà fixat per la seva cap, i que en quedarà exclòs del seu gaudi aquells serveis, la intervenció dels quals sigui necessària per fer front a possibles urgències.
3. El personal que no gaudeixi el dia de lliure disposició el 3 d’octubre, en tindrà dret a gaudir-lo en els mesos que resten fins al 31 de desembre 2017, amb la mateixa obligació de compensar-lo dins del mateix període de temps.
4. Notificar la present resolució als caps i responsables dels serveis.