Portada Mail Suscriure's a les notícies RSS

Participació ciutadana Ple municipal ordinari de l'Ajuntament
Ple municipal ordinari de l'Ajuntament

Dijous 19 de juliol (20 h.), la Sala de Plens de l'Ajuntament de la Roca del Vallès acollirà el Ple municipal ordinari.

Ordre del dia de la sessió

A)   Assumptes de tràmit

A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de de la sessió plenària ordinària de 31 de maig de 2018.

 

B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.

Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics

B.1. Pròrroga del contracte per a la gestió indirecta, sota la modalitat de concessió, del servei públic d’escola bressol al centre “Les Orenetes”.

 

Àrea de Serveis Econòmics

B.2 Aprovació de la concertació d’operació de crèdit 2018-1.200.000 €

B.3 Aprovació d’un expedient administratiu de Reconeixement Extrajudicial de Crèdits a incorporar al Pressupost General de l’Ajuntament de La Roca del Vallès per a l’any 2018.

B.4 Aprovació de la revisió de preus amb la mercantil Rubatec, SA.

B.5 Aprovació de la modificació pressupostària 07/2018

 

Àrea de Territori i Sostenibilitat

B.6 Ratificació de la modificació dels estatuts del consorci per a la gestió de residus dels Vallès Oriental

 

Àrea de Servei i Atenció a les Persones

B.7 Aprovació conveni de cooperació per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de salut entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de la Roca del Vallès.

 

Àrea de Seguretat Ciutadana i Mobilitat

B.8 Aprovació de l’addenda al conveni de data 29 de maig de 2018 entre el Departament de territori i sostenibilitat de l’administració de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de la Roca del Vallès i la societat empresa Sagalés, sa, per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès.

 

C) Control Gestió municipal

C.1 Dació de compte del Decret de delegació de la regidoria de Solidaritat a favor del regidor Jordi Mas Arcarons

C.2 Dació de compte de la Resolució d’Alcaldia número 607 de la modificació de crèdits número 2018/06 en la modalitat de Transferències de Crèdits.

C.3 Dació de compte dels canvis de portaveu dels grups municipals d’ERC, del PSC i de CIU.

C.4 Resolucions d’Alcaldia

C.5  Informacions d’Alcaldia

C.6  Precs i preguntes