Portada Mail Suscriure's a les notícies RSS

Totes les notícies Urbanisme Fes les teves aportacions al nou Pla territorial sectorial d’habitatge
Fes les teves aportacions al nou Pla territorial sectorial d’habitatge
Urbanisme
dissabte, 5 de gener de 2019 00:00

Fins al 18 de gener, totes aquelles persones que ho considerin podran presentar les seves propostes i suggeriments a aquesta iniciativa a través del portal Participa Gencat.

 

La Generalitat de Catalunya treballa actualment en la definició d’un nou Pla territorial sectorial d’habitatge, que ha de constituir el marc orientador per a l’aplicació de les polítiques d’habitatge arreu del país. Així, el principal objectiu d’aquest projecte és garantir que totes les noves llars que es formaran en els anys següents a l’aprovació del Pla puguin accedir a un habitatge digne i adequat en termes de preu, localització, règim de tinença, superfície, i estat de conservació.

D’acord amb allò establert a l’article 69 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i a fi que es pugui exercir el dret de participació ciutadana en l’elaboració de disposicions generals, l’Ajuntament de la Roca del Vallès informa els veïns i veïnes que s’ha obert un període d’un mes de participació ciutadana en relació amb aquest Pla.

Per aquest motiu, fins al 18 de gener de 2019, el consistori convida a la ciutadania i al teixti associatiu a presentar propostes i suggeriments a aquesta iniciativa normativa publicada al Portal de Transparència i al portal participa.gencat.cat, sens perjudici de les al·legacions que també es poden presentar en la posterior fase d’informació pública i audiència d’aquesta iniciativa.

Un cop finalitzat el 18 de gener aquest període de participació ciutadana, des del 19 de gener fins al 30 de gener es tancarà l’Informe de valoracions, que es penjarà en aquests portals per al vostre coneixement.

Per tal que la transparència i el debat en tot aquest procés siguin realment efectius, cal que totes les aportacions es facin a través del portal Participa Gencat. D’aquesta manera, les aportacions són públiques i generen l’intercanvi d’opinions, que és el que es pretén en aquest període participació. Així, l’Ajuntament agraeix per avançat la participació de tots els veïns i veïnes i entitats en aquets procés.