Portada Mail Suscriure's a les notícies RSS

Promoció econòmica Fins al 25 de gener ja es poden presentar les sol·licituds de llicències de terrasses de bar i restaurants
Fins al 25 de gener ja es poden presentar les sol·licituds de llicències de terrasses de bar i restaurants

Les sol·licituds es poden presentar a través del web www.laroca.cat o presencialment a les diferents oficines de l’OAC.

 

L’Ajuntament de la Roca del Vallès ha obert aquest mes de desembre el període de presentació de sol·licituds de llicències de terrasses de bar i restaurants per a l’any 2019. En aquest sentit, totes les persones i negocis interessats, poden presentar les seves sol·licituds fins al proper 25 de gener a través de dues vies: el web www.laroca.cat o de forma presencial a les Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC) de la Roca del Vallès (c/ Catalunya, 24), la Torreta (c/ Ramon i Cajal, s/n) o Santa Agnès de Malanyanes (c/ Jaume Cuyàs, 10).

Totes les sol·licituds han d’anar acompanyades de la documentació necessària i del formulari de sol·licitud. Per a més informació, podeu trucar al Servei de Promoció Econòmica, al telèfon 93 842 20 16.

Què diu la normativa?

Segons l’article 60 i següents de l’Ordenança general de convivència ciutadana i via pública de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, les activitats, els aprofitaments i les instal·lacions que representin un ús comú especial de la via pública estan subjectes a llicència prèvia. Concretament, a l’article 78 i següents es regula l’ocupació de la via pública de vetlladors i/o terrasses amb taules i cadires, la qual requereix de la prèvia obtenció de llicència municipal, de caràcter temporal amb una duració màxima d’un any.

Mentrestant, la no sol·licitud de llicència es considera una infracció greu, amb multes que van des dels 90,16€ fins als 150,25€, sens perjudici que l’òrgan competent acordi així mateix, i com a mesura cautelar, la suspensió de les activitats que es realitzin sense llicència i la retirada dels objectes, materials, utensilis o productes amb que s’estigués generant o s’hagués general la infracció.

Finalment, l’Ajuntament es reserva el dret de fer les inspeccions que es puguin fer al llarg de l’any i segons el resultat obtingut portar a terme els procediments reglamentaris pertinents per a fer valer la legalitat.

 

Model de sol·licitud i documentació necessària.

Carta informativa.