Portada Mail Suscriure's a les notícies RSS

Participació ciutadana Ple municipal ordinari de l'Ajuntament
Ple municipal ordinari de l'Ajuntament

La Sala de Plens de l’Ajuntament de la Roca del Vallès acollirà dijous 31 de gener el Ple municipal ordinari del mes de gener.

La sessió tindrà lloc a partir de les 20 h. amb el següent ordre del dia:

A)   Assumptes de tràmit

 • A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de de la sessió plenària ordinària de 29 de novembre de 2018 i de la sessió plenària extraordinària de 20 de desembre de 2018.

 

B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.

Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics

 • B.1- Aprovació la segona pròrroga del contracte de subministrament d’aigua potable

Àrea de Serveis Econòmics

 • B.2- Aprovació de la resolució de les al·legacions presentades contra l’aprovació del pressupost municipal per a l’any 2019.
 • B.3- Aprovació de l'expedient administratiu de Reconeixement Extrajudicial de Crèdits a incorporar en el Pressupost General de l’Ajuntament de la Roca del Vallès per a l’any 2019.

Àrea de Servei i Atenció a les Persones

 • B.4- Aprovació inicial del document “Manual d’Identitat Corporativa” de l’Ajuntament de la Roca del Vallès així com “l’escut administratiu” de la Corporació.
 • B.5- Aprovació de la pròrroga del Pla comarcal d’igualtat de gènere 2015-2018
 • B.6- Aprovació de la modificació de l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions

 

C) Control Gestió municipal

 • C-1 Dació de compte de la Resolució d'Alcaldia de la modificació pressupostària número 2018/11
 • C-2 Dació de compte al Ple de la modificació pressupostària número 2018/12
 • C-3 Dació de compte de l’Informe d’Intervenció 2019/003 de l’aprovació de l’avançament de la subvenció de 875,00 euros, per alumne, equivalent al curs 2017-2018.
 • C-4 Dació de compte de l’informe de Període Mig de Pagament i Morositat – Període 2018-4T
 • C-5 Resolucions d’Alcaldia
 • C-6 Informacions d’Alcaldia
 • C-7  Precs i preguntes