Portada Mail Suscriure's a les notícies RSS

Actualidad

en tu correo
Envianos tu correo electrónico para estar informado de las noticias y actividades de La Roca
Escoje el tipo de trámite que quieres ver Seguridad y emergencias Comunicat de la Policia Local d’accident de trànsit

Comunicat de la Policia Local d’accident de trànsit
No hay traducciones disponibles.

tramitsseguretat_1.png


Descripció
Sol·licitud d’informe que ha realitzat la Policia Local amb motiu de l’accident en el que ha estat implicat el sol·licitant. L’informe consta de les dades de les persones i vehicles implicats, així com la seva manifestació i el croquis del lloc de l’accident. Es poden obtenir fotografies del lloc i desperfectes, prèvia sol·licitud expressa.

Qui ho pot demanar?
1- Persones implicades en l’accident o els seus representants legals ( conductors, passatgers, vianants i lesionats)
2- Companyies d’assegurances dels vehicles implicats

Abans de sol·licitar l’informe caldrà fer una consulta prèvia i gratuïta on s’especificarà:
- la data i hora de l’accident
- el lloc de l’accident
- els vehicles implicats
- el número d’atestat o d’expedient de la Policia Local ( si el sol·licitant el sap)

Només caldrà formalitzar la sol·licitud d’informe en cas que el resultat de la consulta prèvia sigui positiu

Quins documents s'han de portar?
En el cas de confirmar l’existència del comunicat d’accident de trànsit, cal presentar:

1. Sol·licitud que haurà de contenir:
- La referència expressada en la resposta a la consulta prèvia
- La identificació de l’interessat, incloent-hi el NIF

2. Si el sol·licitant és una companyia d’assegurances:
- Han de presentar o remetre un ofici , amb les referències de l’accident , incloent-hi el número de la pòlissa del seu assegurat.

3. Si la sol·licitud la fa una entitat o persona diferent de l’interessat:
- acreditació de la representació de l’interessat

4. Rebut d'autoliquidació de les taxes corresponents, o de la transferència bancària amb número de compte de destinació :

ENTITAT SUCURSAL DIGIT CONTROL NÚMERO COMPTE
2100 0316 11 02 00084456

Quin cost té?
El que estableixen l’Ordenança reguladora de la taxa per expedició de documents administratius ( Epígraf quart : Documents expedits per la Policia Local)

En quines dates es pot fer?
Un cop transcorregut 4 dies de la data de l'accident es poden iniciar els tràmis de sol·licitud

On es pot presentar?
Of. Atenció Ciutadà La Roca Centre
Adreça: c/ Catalunya, 24

Of. Atenció Ciutadà La Torreta
Adreça: c/ Ramon i Cajal , s/n

Of. Atenció Ciutadà Santa Agnès de Malanyanes
Adreça: Masia del Molí s/n

Quan de temps triga la resposta?
Fins a quinze dies un cop feta la petició.

Quina documentació es lliura?
- Resguard de la sol·licitud
- Informe de l’accident
- Liquidació de la taxa fixada.

Altres informacios d'interés
Una vegada realitzat el comunicat d’accident de trànsit , el sol·licitant pot passar a recollir la còpia per les dependències de la Policia Local, o en el seu cas , si així ho demana, el pot rebre per fax o correu.