Portada Mail Suscriure's a les notícies RSS

Serveis / Equipaments

Equipaments (22) Serveis (17)

L'Actualitat

al teu correu
Envia'ns el teu correu-e per a estar informat de totes les notícies i activitats de la Roca
Escull el tipus de tràmit que vols veure Animals Cens municipal d’animals domèstics

Cens municipal d’animals domèstics
tramitsmediambient.png
Registre Municipal d’animals de companyia 


DESCRIPCIÓ

Els animals domèstics han de constar en el Cens municipal d’Animals domèstics. Amb aquest tràmit es sol·licitan les altes, les baixes i els canvis de titularitat en aquest cens. 
Els propietaris han d'inscriure els animals en el registre censal, dins el termini màxim de tres mesos a comptar des de la data de naixement o d'adquisició d'aquest. 
Quan es fa aquest tràmit es pot demanar un certificat de la inscripció efectuada al cens caní. 

QUI HO POT DEMANAR
Les persones que tenen un animal domèstics de companyia ( gossos i gats ) dins el terme municipal 

QUINS DOCUMENTS S´HAN DE PORTAR
Per a les altes : 
1. Sol·licitud, segons el model normalitzat 
2. Fotocòpia de la cartilla veterinària de l’animal, on constin: 
 
- les seves característiques 
- la identificació per microxip o tatuatge 
- la identificació del propietari 
- la data de la darrera vacunació 
 
3. Fotocòpia del DNI del propietari de l'animal 
4. Fotocòpia del DNI del representant o persona que fa la inscripció ( si no es tracta del propietari) 
5. Certificat , en el seu cas, de l’esterilització de l’animal 
 
Per a les baixes: 
1. Sol·licitud, segons el model normalitzat 
2. Original de la cartilla veterinària de l’animal o el certificat veterinari de defunció 
 
Per als canvis de propietari: 
Si el comprador resideix a un altre municipi, caldrà sol·licitar la baixa 
Si el comprador resideix a la Roca del Vallès, caldrà aportar: 
1. Sol·licitud, comunicant la transmissió de l’animal, subscrita pel venedor i comprador 
2. Fotocòpia del DNI del venedor i comprador 
El trasllat d’un animal potencialment perillós d’una Comunitat autònoma a altra, sigui amb caràcter permanent o per un període superior a tres mesos, obligarà al seu propietari a efectuar les inscripcions oportunes en els corresponents registres. 
I per a la modificació de dades del cens 
Per modificar qualsevol dada del cens ( canvi d'adreça, modificació de dades incorrectes, etc ) cal presentar una instància a qualsevol dels registres de l'Ajuntament adjuntant a la instància la documentació que justifiqui les dades a modificar. 

QUIN COST TÉ?
El que estableix l'ordenança reguladora de la taxa per expedició de documents i informes


EN QUINES DATES ES POT FER
Sempre 

ON ES POT FER PRESENCIALMENT?

Of. Atenció Ciutadà La Roca Centre 
Adreça: c/ Catalunya, 24 
 
Of. Atenció Ciutadà La Torreta 
Adreça: c/ Ramon i Cajal , s/n 
 
Oficina d'Atenció al Ciutadà de Santa Agnès de Malanyanes - Centre Cívic
C/Jaume Cuyàs, 8-10

QUAN DE TEMPS TRIGA LA RESPOSTA?
Immediata 

QUINA DOCUMENTACIÓ ES LLIURA?
Comprovant de la sol·licitud 


ON ES POT DEMANAR INFORMACIÓ? 
- La normativa municipal sobre la tinença d’animals domèstics ( publicació BOP del 8/3/2002- Núm. 74 pàg. 34 ) regula els drets i les obligacions dels animals 

ALTRES INFORMACIONS D´INTERÉS
Els propietaris d'animals domèstics han de notificar a l'Ajuntament, la baixa, la cessió, el canvi de residència de l'animal, el canvi de sistema o codi d'identificació, aixi com qualsevol altra modificació de les dades que figurin en el cens en el termini de dos mesos d'haver ocorregut aquests fets.