Portada Mail Suscriure's a les notícies RSS

Serveis / Equipaments

Equipaments (22) Serveis (17)

L'Actualitat

al teu correu
Envia'ns el teu correu-e per a estar informat de totes les notícies i activitats de la Roca
Escull el tipus de tràmit que vols veure Via pública Ocupació via pública: amb elements auxiliars de construcció

Ocupació via pública: amb elements auxiliars de construcció
tramitsviapublica.png

Descripció
Sol·licitud d'ocupació de la via pública amb instal.lacions provisionals d'obres com:, emmagatzematge provisional dels materials d'obra, casetes d'obra o de venda immobiliària, contenidors i guies de runa, compressors, vehicles i similars que sigui diferent a l'ocupació estàndard..

 


Qui ho pot demanar?

Tothom que motivi la sol.licitud


Quins documents s'han de portar?

1. Sol·licitud segons el model normalitzat que ha d'incloure: identificació promotor, descripció de l'actuació (justificació i temps previst), adreça de la finca afectada
2. Acceptació de deute o liquidació
3. La documentació específica que, per als casos especials, estableix l'ordenança

 

Quin cost té?

L'establert a les Ordenances fiscals reguladores de les taxes


En quines dates es pot fer?

Sempre


On es pot fer presencialment?

Of. Atenció Ciutadà La Roca Centre
Adreça: c/ Catalunya, 24
 

Of. Atenció Ciutadà La Torreta
Adreça: c/ Ramon i Cajal , s/n

 Oficina d'Atenció al Ciutadà de Santa Agnès de Malanyanes - Centre Cívic
C/Jaume Cuyàs, 8-10

Quan de temps triga la resposta?

immediata


Quina documentació es lliura?

- Resguard de la sol·licitud amb segell , amb :
- Autorització ocupació via pública
- Liquidació del pagament a efectuar


On es pot trobar més informació?

Llicència d'instal·lació de grua torre
Llicència d'obra menor
Llicència d'obra major
Llicència d'enderroc


Altres informacions d'interès

Condicions generals per al tall i ocupació temporal de la via pública

L'autorització està concedida a precari, essent revocable o modificable en qualsevol moment de la seva vigència per raons d'interès públic.

La persona autoritzada està obligada a la col·locació perfectament visible de les tanques, senyals de trànsit i altres elements necessaris a fi de fer palesa la modificació autoritzada i evitar possibles accidents a vianants i vehicles

El titular de la llicència està obligat a tenir-la a disposició dels agents de l'autoritat i dels serveis municipals.

Els possibles danys a béns i elements públics o privats són a càrrec de la persona peticionaria, sobre la qual també recaurà la responsabilitat civil i penal que d'aquests danys puguin resultar

Extinguida la llicència el seu titular està obligat a cessar en l'ús o ocupació temporal autoritzada, retirar les instal·lacions i reposar els elements de la via pública afectats al seu estat anterior