Ple ordinari 26 novembre 2020

Davant de la situació d’excepcionalitat general de risc per contagi de Coronavarius, la sessió plenària ordinària de 26 de novembre, es farà a porta tancada.

 

ORDRE DEL DIA

 

A)  Assumptes de tràmit

A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de de la sessió plenària ordinària de 24 de setembre de 2020 i de la sessió plenària extraordinària de 14 d’octubre de 2020

A.2 Presa de possessió del regidor Julio Caña

 

B)    Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.

 

Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics

B.1-Aprovació de la xifra població a data1 de gener 2020

B.2-Ratificació de la resolució d’alcaldia per la qual s’aprova l’acord extraprocessal del procediment contenciós administratiu ordinari 27/2019, que s’està seguint en el Jutjat contenciós administratiu número 5 de Barcelona

 

Àrea de Serveis Econòmics

B.3- Aprovació de la modificació de crèdits núm. 06/2020, en la modalitat de transferència de crèdits entre aplicacions de diferent àrea de despesa

B.4- Aprovació de la modificació de crèdits núm. 08/2020, del pressupost en vigor en la modalitat de crèdit extraordinari, finançat mitjançant  anul·lacions o baixes de crèdits d'altres aplicacions del pressupost vigent no compromeses

B.5-Aprovació de la modificació de crèdits núm. 10/2020, en la modalitat de transferència de crèdits entre aplicacions de diferent àrea de despesa.

B.6-Aprovació de la modificació de crèdits núm. 11/2020, en la modalitat de transferència de crèdits entre aplicacions de diferent àrea de despesa

 

Àrea de Servei i Atenció a les Persones

B.7-Aprovació de la liquidació econòmica del conveni de gestió del Servei d’atenció domiciliària (SAD) i dels Centres de la Gent Gran 2018 i 2019

B.8-Aprovació de la delegació a la Junta de Govern Local de les modificacions contractuals del contracte de les escoles bressol municipals

B.9-Aprovació modificació de les bases reguladores d’ajuts socials sobre determinades figures tributàries per a persones que necessiten d’un suport econòmic

 

Àrea de seguretat Ciutadana i Mobilitat

B.10-Aprovació del projecte tècnic de videovigilància per controlar el trànsit mitjançant un sistema d’anàlisi intel·ligent de vídeo

 

C) Control Gestió municipal

C-1 Dació de compte de  la contractació per tramitació d’emergència per efectuar la reparació i reposició del col·lector del carrer Canàries

C-2 Resolucions d’Alcaldia

C-3 Informacions d’Alcaldia

C-4  Precs i preguntes

26/11/2020
Hora inici 20:00
Sessió a porta tancada

Vídeos

VOTV - El ple de la Roca aprova crear un pla de xoc contra la COVID-19 (27 novembre 2020)

Et pot interessar

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 23-11-2020 18:40