TRÀMITS I GESTIONS

TOTS ELS TRÀMITS

Podeu consultar tots els tràmits que es poden fer amb l'Ajuntament de la Roca del Vallès al següent enllaç: 

Catàleg de tràmits

La pràctica totalitat de tràmits es poden fer per Internet (a través de l'enllaç anterior). Alguns d'ells requereixen disposar de certificat digital.

Es poden fer també de forma presencial a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC) 

A TENIR EN COMPTE

Les persones físiques podran escollir en qualsevol moment si es comuniquen amb les Administracions públiques per a l'exercici dels seus drets o obligacions a través de mitjans electrònics o no. El mitjà escollit es podrà modificar en qualsevol moment.

No obstant això, estaran obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment com a mínim els següents:

  • Persones jurídiques.
  • Entitats sense personalitat jurídica.
  • Aquelles que exerceixin activitat professional per a la qual es requereixi col·legiació obligatòria, només per als tràmits i actuacions que realitzin en l'exercici d'aquesta activitat professional.
  • En tot cas, notaris, registradors de la propietat i mercantil.
  • Els representants d'una persona obligada a relacionar-se electrònicament.
  • Els treballadors de les Administracions públiques per als tràmits i actuacions que realitzin per raó de la seva condició de treballador/a (en la forma en que es determini reglamentàriament per cada Administració).
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 02-02-2024 17:08