Perfil del contractant

Perfil del contractant de la Roca del Vallès

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència la contractació municipal, i d'acord amb la nova  Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic  (LCSP) i que va entrar en vigor amb caràcter general el 9 de març de 2018, l’Ajuntament introdueix aquesta secció que agrupa la informació relativa a la contractació pública.

El perfil del contractant és el mitjà de difusió pública, mitjançant Internet, de les licitacions municipals i les seves adjudicacions, a fi d'assegurar la transparència i l'accés públic a aquesta informació, tal i com estableix l'article 63 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

La gestió de la contractació pública de l'Ajuntament de la Roca del Vallès es realitza a través de la plataforma de gestió de la Generalitat de Catalunya

Podeu accedir a l'estat de les licitacions municipals i les adjudicacions relatives al nostre municipi a través de l'enllaç següent: Perfil del contractant de la Generalitat de Catalunya.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 20-02-2019 10:10