Ple municipal extraordinari

Us informem que s’acaba de convocar una sessió plenària extraordinària per al pròxim dilluns 25 d’octubre, la qual tindrà lloc a la sala de plens de l’Ajuntament de la Roca del Vallès amb un 70% d’aforament permès. Així mateix, serà necessari  que els assistents compleixin amb les mesures higièniques i de seguretat com ara l’ús de mascareta i de gel hidroalcohòlic

ORDRE DEL DIA

 

A) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.

 

Àrea de Serveis Econòmics

 

A.1-Aprovació de la Derogació O.F. número 11 Taxa Franges Forestals

A.2-Modificació de l’Ordenança Fiscal número 12 reguladora de la Taxa per la prestació del servei de recollida d’escombraries i altres residus sòlids urbans

 

Àrea de Territori i Sostenibilitat

 

A.3-Modificació OO.FF IBI, ICIO i Taxa llicències urbanístiques per promoure les energies renovables i no contaminants

25/10/2021
Hora inici 20:00
Can Sol
Carrer Catalunya, núm. 24 

 08430  La Roca del Vallès
938422016
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 20-10-2021 17:43