Aquest dimarts se celebra la primera audiència pública de la Roca del Vallès

Última revisió 02-02-2024 19:05
07/12/2023

L’Ajuntament obre un nou espai de participació per escoltar els veïns i veïnes del municipi i retre comptes dels compromisos adquirits amb la ciutadania. La sessió tindrà un caràcter obert, però per tal de participar-hi es recomana reservar plaça prèviament trucant al Centre Cultural de La Roca (938 42 44 61). 

El dimarts 12 de desembre tindrà lloc la primera audiència pública de la història de la Roca del Vallès, un espai de participació ciutadana directa en què el govern municipal debatrà presencialment amb veïns i veïnes del municipi sobre accions i projectes que l’Ajuntament estigui tirant endavant o bé tingui previst realitzar en el futur.   

Les audiències públiques són figures recollides en el Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament que encara no han estat desenvolupades a dia d’avui i que representen una de les apostes prioritàries del govern municipal en matèria de transparència i retiment de comptes. Aquesta primera sessió tindrà lloc al Centre Cultural de La Roca, però la intenció de l’equip de govern és descentralitzar aquest tipus de trobades i que les audiències públiques es vagin celebrant cada cop en un nucli diferent: La Roca, La Torreta i Santa Agnès de Malanyanes. 

L’alcaldessa de la Roca del Vallès, Marta Pujol, emmarca la voluntat de promoure les audiències públiques en “l’aposta del govern municipal per retre comptes dels compromisos contrets amb els roquerols i roqueroles” i assegura que aquestes trobades “contribueixen a garantir que les polítiques i les accions del govern estiguin més alineades amb les necessitats i les preocupacions reals de la gent de La Roca del Vallès”. 

Funcionament de les sessions 

La audiències públiques són espais dissenyats per a la presentació pública per part govern municipal -i el debat posterior entre el govern i la ciutadania- de qüestions especialment significatives de l’acció municipal. Totes les sessions començaran amb una introducció per part de les persones membres del govern municipal (alcaldessa i regidors o regidores), que presentaran els temes a tractar, tot explicant-ne els antecedents i la situació actual. Després es donarà pas a la part central de l'audiència pública: la intervenció de la ciutadania. En aquesta fase, el públic assistent tindrà l'oportunitat de fer preguntes i compartir les seves opinions sobre els temes exposats pel govern municipal, que donarà resposta a les preguntes formulades pel públic. Finalment, es farà una última ronda de conclusions.  

Quina freqüència tindran les audiències públiques? 

El govern municipal té entre les seves prioritats per al mandat 2023-27 la celebració de mínim una audiència pública anual. Tanmateix, i tal com recull el Reglament de Participació Ciutadana, aquestes sessions també poden ser convocades per acord del Ple municipal, a sol·licitud d’un consell territorial o sectorial o a petició d’un nombre determinat de veïns i veïnes majors de setze anys. 

Com participar-hi? 

Les audiències públiques tenen un caràcter obert i, per tant, poden assistir-hi totes les persones empadronades al municipi. No obstant, l’aforament és limitat i es recomana fer inscripció prèvia trucant al telèfon 938 42 44 61, en horari és de dilluns a divendres, de 10 a 13 h, i de 15 a 19 h. Les persones que no hagin reservat plaça podran anar lliurament el dia de l’acte fins a completar l'aforament. 
 
La sessió del proper 12 de desembre començarà a les 19h i tindrà lloc a l’Auditori del Centre Cultural de La Roca.