Es tracta del conjunt de decrets i resolucions que recullen l’organització i funcionament del consistori

">

El Ple municipal aprova el Cartipàs pel mandat 2023-2027

Última revisió 30-10-2023 09:05
27/07/2023

Es tracta del conjunt de decrets i resolucions que recullen l’organització i funcionament del consistori

El Ple de l’Ajuntament de la Roca del Vallès ha aprovat el cartipàs municipal del mandat 2023-2027. Es tracta de l’agrupació de decrets i resolucions que defineixen l’organització del consistori, tant pel que fa al govern com al propi plenari, i les responsabilitats dels regidors i regidores com a representants en altres organismes.

També durant la sessió extraordinària d’aquest dijous, s’ha donat compte dels diferents decrets que l’alcaldessa, Marta Pujol, va signar un cop constituït el nou Ajuntament com a resultat de les eleccions locals celebrades el 28 de maig. Així, es va aprovar l’establiment del règim de dedicacions i retribucions dels membres del Govern, les indemnitzacions per assistències a les diferents comissions i als plens dels membres de l’oposició, i l’assignació de la dotació econòmica als grups polítics municipals.

Règim de dedicacions

El Cartipàs estableix les responsabilitats de govern dels regidors i regidores de Junts per la Roca, i també estableix les dedicacions i les retribucions de cada un d’ells i elles:

  • Marta Pujol Armengol: dedicació exclusiva amb jornada de 40 hores setmanals. Sou: 49.500,00 € bruts anuals.
  • Daniel Valls Alsina: dedicació parcial de 37:36 hores setmanals (94%). Sou: 46.530,00 € bruts anuals.
  • Raquel Vilardebó Pujades: dedicació de 30 hores setmanals (75%). Sou: 37.125,00 € bruts anuals.
  • Raúl Cano Corbera: dedicació de 30 hores (75%). Sou: 37.125,00 € bruts anuals.
  • Miriam Escalona Castilla: dedicació de 12 hores setmanals (30%). Sou: 14.850,00 € bruts anuals.
  • Marta Pi Macías: dedicació de 10 hores setmanals (25%). Sou: 12.375,00 € bruts anuals.

Les retribucions s’han adequat atenent l’IPC (des del 2011 no s’havia fet cap actualització), i també als llindars que corresponen segons la mitjana del nombre d’habitants del municipi.

Retribucions dels membres del plenari

Els regidors i regidores que formen part del plenari i que són a l’oposició (PSC, ERC, Vox, ARA i LRECP), percebran 130 € bruts per a cada assistència al Ple que es realitzi. A més, els que exerceixin de portaveu del grup municipal i assisteixin a la Junta de Portaveus percebran 125 € per cada sessió. Aquesta mateixa quantitat la percebran els regidors i regidores que assisteixin a les diverses Comissions que s’organitzin.

Per altra banda, els diferents grups polítics municipals, una dotació econòmica per l’import següent:

  • 130 € mensuals per cada regidor/a electe.
  • 130 € mensuals per cada grup municipal.

Els plenaris s’ha establert que se celebraran cada segon dijous de mes senar, a les 20 h, al Saló de Plens de l’Ajuntament (Can Sol).


 

Recordeu que tota la documentació del plenari es pot consultar a l’apartat “Ple municipal” del web.