L'Ajuntament de La Roca es reuneix amb la Generalitat per abordar diversos projectes estratègics del mandat 2023-27

Última revisió 02-02-2024 19:02
06/10/2023

Alguns dels temes abordats a la reunió són la construcció d’un centre per a la gent gran, la conversió de les antigues cases dels mestres de La Torreta en habitatge social o l’habilitació del turisme rural i hoteler a les masies del municipi.

El passat 3 d’octubre l’alcaldessa de la Roca del Vallès, Marta Pujol; el regidor d’Urbanisme, Daniel Valls; l’arquitecte municipal i la cap jurídica de territori de l’Ajuntament varen mantenir una reunió institucional amb el Director General d´Ordenació del Territori, Urbanisme i Arquitectura, Agustí Serra, i el Cap del Servei Territorial d´Urbanisme de l´ARC Metropolità de Barcelona, Joan Passola.
 
La trobada, sol·licitada per l’Ajuntament, va servir per abordar diversos projectes estratègics que el govern municipal de La Roca té previst tirar endavant al llarg del present mandat, com ara la construcció d’un centre per a la gent gran, la conversió de les antigues cases dels mestres de La Torreta en habitatge social o l’habilitació del turisme rural i hoteler a les masies del municipi. Més concretament, els assistents van tractar diverses qüestions tècniques i jurídiques relacionades amb el planejament urbanístic del municipi actualment vigent, que requereix d’algunes modificacions específiques per tal que els projectes esmentats puguin desenvolupar-se. 
 
La reunió va transcórrer en un clima de plena entesa i va concloure amb diverses propostes concretes orientades a fer possible la materialització de tots els projectes, que constitueixen fites estratègiques importants de l’equip de govern per al present mandat. Marta Pujol, alcaldessa de La Roca, va valorar la trobada de forma “positiva” i va agrair “la predisposició i sintonia de la Generalitat cap a les demandes i necessitats exposades per l’Ajuntament”.