Les cremes en espais forestals s'han de comunicar prèviament

Última revisió 23-10-2020 11:52
23/10/2020

Durant la tardor i l’hivern es poden fer treballs de crema però abans cal avisar a la Generalitat, i prendre totes les mesures de seguretat necessàries.

Tot i que per norma general es prohibeix fer foc als espais forestals, a la tardor i l’hivern es pot dur a terme si és necessari com a resultes d’alguna activitat relacionada amb el seu manteniment, com per exemple la crema de restes vegetals desbrossades. Així, durant el període comprès entre el 16 d'octubre i el 14 de març les persones que tinguin previst fer foc en algun terreny forestal, i a la franja de 500 metres que l’envolta, ho han de comunicar prèviament.

Com s’ha de fer el tràmit?

El tràmit es pot fer directament a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC) de l'Ajuntament de la Roca del Vallès. Cal sol·licitar cita prèvia al telèfon 93 842 20 16. El tràmit és gratuït.

També es pot fer telemàticament en aquest enllaç

Un cop s'hagi comunicat, ja es podrà fer la crema, entre les 8 del matí i les 5 de la tarda. Les persones responsables hauran de prendre totes les mesures necessàries per evitar qualsevol risc d’incendi forestal.

 

S'ha de comunicar prèviament abans d'acometre qualsevol acció
S'ha de comunicar prèviament abans d'acometre qualsevol acció