Albert Gil i Gutiérrez

Alcalde de la Roca del Vallès.

 

Regidor de Serveis Jurídics; Recursos Humans; Serveis Generals i Noves Tecnologies i de Plans i Projectes.

 

 

Albert Gil i Gutiérrez