Associació de Veïns del carrer de Dalt-Sota El Castell, de la Roca del Vallès

L'Associació de Veïns del carrer de Dalt - Sota El Castell, de la Roca del Vallès, és de caràcter veïnal, sense ànim de lucre, ni polítics ni religiosos.

Són objectius prioritaris de l’Associació de Veïns del Carrer de Dalt - Sota El Castell, de La Roca del Vallès:

  • La defensa dels interessos generals dels socis, tant davant d’altres particulars o empreses, com davant les administracions públiques als seus respectius àmbits de competències, en qualitat d'usuaris i destinataris finals de l'activitat urbanística, de serveis i infraestructures, cultural, esportiva, educativa, sanitària, d'habitatge, social, econòmica, laboral, de consum, seguretat, de participació en assumptes d’interès general de la població, etc., fomentant les mesures participatives més alienes.
  • Assumir si per allò fos requerida, la representació dels socis, adoptant les resolucions i portant a terme les actuacions que per la seva importància o interès els afectin individualment o col·lectivament, o als interessos generals de La Roca del Vallès.
  • Preservar i millorar la qualitat de vida del veïnat, la defensa de l'entorn comú i el medi ambient, generar cohesió social, millorar la convivència democràtica, solidària, no xenòfoba ni racista i fomentar la participació.
  • Defensar als ciutadans davant abusos en matèria de consum.
  • Donar veu al veïnat davant les administracions local, regional i estatal.
  • Informar i recolzar als socis en totes les qüestions que afectin els seus interessos generals.
  • Ajudar a potenciar la cultura i la memòria històrica del territori.
  • Fomentar I'associacionisme entre els veïns de l’àmbit territorial com a instrument de participació i defensa dels interessos generals dels veïns.

Carrer de Dalt Alcalde Sadurni Pujadas, 117 08430 - La Roca del Vallès

Laura Navarro

Imatges

Mapa

Última revisió 2024-02-02 18:24:30