Emilia Sánchez-Cortés Lorente

Regidora de l'oposició.

 

  La retribució de la regidora per assistència als plens és de 125,00 € bruts per a cada sessió que es realitzi.

 

Documents relacionats:

Mandat 2019-2023 Presa de possessió – Declaració de béns patrimonials de la Sra. Emilia Sánchez-Cortés Lorente