Escola Pilar Mestres - Jaume Torrents

L’edifici de l'Escola Pilar Mestres-Jaume Torrens consta d’aules ordinàries, d’informàtica, de música, de plàstica, laboratori, d’anglès, de psicomotricitat, aules de peitt grup, gimnàs, cuina i menjador i patis. L’Escola Pilar Mestres-Jaume Torrens és un centre públic que es defineix com a escola catalana, activa, no confessional, plural, integral i arrelada al medi, oberta a les diferents manifestacions culturals. És una escola de dues línies (dos nivells triplicats) on s’imparteix el segon cicle d’educació infantil i educació primària. També tenen cuina pròpia i menjador, transport escolar col•lectiu (Consell Comarcal), acollida al matí (AMPA) i activitats extraexcolars a la tarda (AMPA).

Carrer Goya, núm. 7 08430 - La Roca del Vallès

938422752

Imatges

Mapa

Vídeos

VOTV - L'escola Pilar Mestres de la Roca celebra la Setmana de la Ciència (16 desembre 2019)

VOTV - L'escola Pilar Mestres de la Roca celebra 50 anys de vida

Última revisió 2024-04-17 14:37:11