L'Ajuntament arranja més de 12 quilòmetres de camins forestals

Última revisió 18-01-2021 17:59
18/01/2021

S’ha desbrossat els marges i s’ha fet un manteniment dels vials que hi ha entre Santa Agnès i Sant Carles.

Emmarcat dins les accions del Pla de Prevenció d’Incendis, l’Ajuntament ha enllestit el manteniment de més de 12 quilòmetres de camins forestals. S’ha fet una intervenció per desbrossar totalment els marges i arranjar el ferm, per tal que els vehicles d’emergència hi puguin circular sense entrebancs. Aquesta actuació se situa especialment entre els nuclis de Santa Agnès i Sant Carles.

El regidor de Medi Ambient i Pagesia, Jordi Bacardit, ha explicat que “la gestió dels nostres boscos és la primera acció que cal cometre per a la prevenció d’incendis a l’estiu. Així, aquesta actuació és important per la seguretat de totes i tots i del nostre patrimoni natural”.

En concret, s’han realitzat les següents actuacions:

  • Repàs del ferm i neteja de vores del camí del turó de Riudemeia fins al terme amb Llinars del Vallès (1,60 km)
  • Repàs del ferm i neteja de vores del camí de Can Lladó a Can Poc (3,30 km)
  • Repàs del ferm i neteja de vores del camí de Can Rafel fins el turó de la Simona (2,00 km)
  • Repàs del ferm i neteja de vores del camí de Can Companys de Baix, Can Maltes i el tram del transformador (3,40 km)
  • Repàs del ferm i neteja de vores del camí d’enllaç entre els camins 9 i 11 (0,50 km)
  • Repàs del ferm i neteja de vores del camí de Can Maltes (1,00 km)
  • Repàs del ferm i neteja de vores del camí d’unió entre el camí de Can Berengó i el de la pedrera (0,30 km)

Són sobretot camins entre Santa Agnès i Sant Carles
Són sobretot camins entre Santa Agnès i Sant Carles