Ple ordinari 24 setembre de 2020

Davant de la situació d’excepcionalitat general de risc per contagi de Coronavarius, la sessió plenària ordinària de 24 de setembre, es farà a porta tancada.

 

ORDRE DEL DIA

A.- Assumptes de tràmit

A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de de la sessió plenària ordinària de 23 de juliol de 2020  i de la sessió plenària extraordinària de 30 de juliol de 2020.

B.- Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.

Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics

B.1-Ratificació de l'aixecament total de la suspensió contracte de serveis, per a la gestió de les escoles bressol municipals de la Roca del Vallès lot 1 (Servei d’escola bressol municipal la Roca “Les Orenetes”) i lot 2 (Servei d’escola bressol municipal la Torreta) formalitzat amb Serveis Educatius Cavall de Cartró, SL i que va ser acordada mitjançant Decret d’alcaldia 546 de 7 de maig de 2020, amb efectes de data 1 de setembre de 2020.

Àrea de Serveis Econòmics

B.2-  Aprovació del Compte de Gestió de l’ORGT 2019, tributs i multes

Àrea de Territori i Sostenibilitat

B.3- Aprovació inicial del projecte d’obra municipal ordinària titulat “Projecte bàsic i d’execució de mur de contenció en pista poliesportiva en el casal de Joves de Santa Agnès de Malanyanes”

B.4- Dació de compte de la renúncia del regidor Carles Fernández Pérez

C.- Control Gestió municipal

C.1- Dació de compte al Ple de la modificació pressupostària número 2020/04

C.2- Dació de compte de la Resolució d’Alcaldia mitjançant la qual es contracta el subministrament de telèfons mòbils lectors de DNI per garantir el teletreball dels treballadors de l'Ajuntament de la Roca del Vallès

C.3- Dació de compte de la Resolució d’Alcaldia, mitjançant la qual es modifica els representants dels grups municipals i es designa els representants dels grups de pagesos, ramaders, entitats agràries  o la gent lligada a la producció agrària en el Consell de pagesia.

C-4 Resolucions d’Alcaldia

C-5 Informacions d’Alcaldia

C-6 Precs i preguntes

24/09/2020
Hora inici 20:00
Sessió a porta tancada

Et pot interessar

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 21-09-2020 17:59