Ple ordinari 28 maig de 2020

Davant de la situació d’excepcionalitat general de risc per contagi de Coronavarius, la sessió plenària ordinària de 28 de maig, es farà a porta tancada.

 

ORDRE DEL DIA:

 

  1. Assumptes de tràmit

A.1. Aprovació dels esborranys de l’acta de de la sessió plenària ordinària de 26 de març de 2020 i  de la sessió extraordinària i urgent de 25 d’abril de 2020.

 

  1. Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.

           Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics

B.1-Declaració de la derogació de l’ordenança municipal reguladora de la ubicació dels clubs socials de cànnabis i de les condicions d’exercici de la seva activitat al terme municipal de la Roca del Vallès

          Àrea de Servei i Atenció a les Persones

B.2-Aprovació de la modificació del Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de la Roca del Vallès

B.3-Aprovació de la derogació del Reglament del Consell de Poble de la Torreta

 

  1. Control Gestió municipal

C-1 Dació de compte al Ple de la modificació pressupostària número 2020/01.

C-2 Dació de compte de l’informe de Període Mig de Pagament i Morositat –Període 2020-1T

C-3 Dació de compte de la Resolució d’Alcaldia de contractació de material informàtic per al teletreball del personal de l’Ajuntament

C-4 Dació de compte de la Resolució d’Alcaldia de contractació de maletes per als ordinadors portàtils del personal i de memòries USB

C-5 Dació de compte del contracte de subministrament de material higiènic de protecció per al COVID 19

C-6 Dació de compte del contracte de serveis d’utilització d’una aplicació de videoconferència per a la celebració de les sessions plenàries de la Corporació i d’altres reunions no presencials

C-7 Dació de compte de la contractació de serveis de control remot (Teamviewer) per  poder atendre remotament les incidències i consultes de treballadors de l’Ajuntament de la Roca del Vallès

C-8 Dació de compte de la RA de contractació d’un equip desinfectant d’ozó

C-9 Dació de compte de la contractació del servei de desinfecció d’ozó dels vehicles policials operatius

C-10 Dació de compte de l’emena de la resolució d’Alcaldia de contractació del servei de desinfecció d’ozó dels vehicles policials operatius

C-11 Dació de compte de la contractació de subministrament urgent de guants químics d’un sol ús per a la protecció personal davant del COVID-19

C-12 Dació de compte de la contractació de subministrament de material per a la senyalització especial de distàncies de seguretat

C-13 Dació de compte de la contractació de lectors de certificats digitals per fer efectiu el teletreball durant l'estat d'alarma decretat per la crisi del COVID-19

C-14 Dació de compte de la contractació del subministrament de llicències de software pels ordinadors que utilitza el personal al servei de la Corporació

C-15 Resolucions d’Alcaldia

C-16 Informacions d’Alcaldia

C-17  Precs i preguntes

 

 

28/05/2020
Hora inici 20:00
Sessió a porta tancada

Et pot interessar

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-05-2020 19:09