Raquel Vilardebó i Pujadas

Segona tinença d'alcaldia

Regidora delegada de: 

  • Desenvolupament Econòmic;
  • Cultura;
  • Joventut;
  • Ensenyament;
  • Igualtat;
  • Salut Pública;
  • Inserció laboral
  • Consum
  • Turisme
  • Solidaritat

 

    vilardebopr@laroca.cat

    93 842 20 16 (de 9 a 14h)

 

  37.125,00 € bruts anuals.

La percepció d'aquestes retribucions estarà sotmesa al règim establert a l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 

 

Currículum Sra. Raquel Vilardebó

 

 

 

 

 

Raquel Vilardebó i Pujadas