Voleu organitzar una quina a la Roca del Vallès?

Última revisió 05-11-2019 13:38
07/10/2019

Des dels Serveis Territorials del Joc i d’Espectacles de la Generalitat de Catalunya comuniquen diverses mesures que s’han d’adoptar per complir amb la normativa

L’Ajuntament de la Roca del Vallès ha rebut un comunicat dels Serveis Territorials del Joc i d’Espectacles de la Generalitat de Catalunya en el que es llisten una sèrie de mesures que caldrà adoptar si es volen organitzar quines aquest proper Nadal.

Donat el cas que és tradició celebrar el joc de la quina o quinto al municipi durant les festes nadalenques, tant per iniciatives particulars com per entitats de tipus social, cultural i recreatiu, s’ha establert que el període en què es podran celebrar serà de l’1 de desembre al 6 de gener, ambdós inclosos. I en cap cas es podrà celebrar fora d’aquestes dates.

Per a poder-ne organitzar una, caldrà que les entitats o les persones interessades presentin una comunicació prèvia als Serveis Territorials. En aquest document caldrà deixar constància que l’esdeveniment complirà els requisits establerts en l’article 11 del decret 397/2011 del reglament de rifes, tómboles i combinacions aleatòries amb finalitats publicitàries o promocionals.

A més, els premis no podran ser en metàl·lic i hauran de ser d’escassa transcendència econòmica, ja que si s’incompleix es perdria el caràcter tradicional, social i d’esbarjo que caracteritza a les quines i passaria a ser un joc per lucrar-se, i per tant il·legal.

Per últim caldrà que els locals on se celebrin aquests esdeveniments compleixin amb les mesures de seguretat necessàries. Si en algun cas s’incompleix amb la normativa, els Mossos d’Esquadra podran aixecar una acta que donarà lloc a l’obertura d’un expedient sancionador.

Quina de Nadal
Quina de Nadal