Amb el canvi de fase d’emergència a excepcionalitat per sequera, a partir del 24 de maig ja es poden utilitzar novament les dutxes dels equipaments públics amb normalitat, i s'han tornat a obrir les fonts situades a la via pública

">

L'Ajuntament aixeca les restriccions municipals per sequera

Última revisió 30-05-2024 11:29
27/05/2024

Amb el canvi de fase d’emergència a excepcionalitat per sequera, a partir del 24 de maig ja es poden utilitzar novament les dutxes dels equipaments públics amb normalitat, i s'han tornat a obrir les fonts situades a la via pública

Amb el canvi de fase d'emergència a excepcionalitat per sequera, l'Ajuntament de la Roca del Vallès ha aixecat les restriccions municipals per sequera, i a partir del 24 de maig ja es poden utilitzar novament les dutxes dels equipaments públics amb normalitat, i s'han tornat a obrir les fonts situades a la via pública. Des del 2 de febrer fins ara, les dutxes dels equipaments esportius municipals no funcionaven els dies d’entrenament, però sí que ho feien els dies de partit, mentre que les fonts es van tancar el 24 d'abril.

Mesures per combatre la sequera a la Roca del Vallès

Dins les accions municipals per combatre la sequera, l’Ajuntament està duent a terme una campanya per millorar les dades del cens de subministraments d’aigua potable a la Roca del Vallès per tal de detectar parts de la xarxa amb incidències (fuites, connexions il·legals, comptadors avariats, etc.) i augmentar la precisió amb què es calcula el consum mig per persona al dia dintre del municipi. D’aquesta manera, es pretén racionalitzar l’ús de l’aigua amb una millora en les eines de detecció d’anomalies a la xarxa, així com també tenir dades més precises per detectar consums elevats i per poder enfocar millor les campanyes de foment de l’ús responsable de l’aigua, en un context d’emergència per la se.

Per la seva banda, la Policia Local estalvia aigua amb el nou mètode de rentat de vehicles que no utilitza aigua i fa servir productes de neteja ecològics. El rentat de vehicles en un túnel sol utilitzar uns 300 litres d'aigua. Amb 4 cotxes per rentat, s'estalvien 1200 litres d'aigua cada vegada.

A més, la Generalitat va anunciar al novembre que l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat (ATL) invertirà 123.132.547 milions d’euros en la rehabilitació i modernització de l’ETAP del Ter, la planta potabilitzadora més gran de Catalunya, situada als termes municipals de la Roca del Vallès, Cardedeu i Llinars del Vallès. 

Mesures d’excepcionaltat

El Govern de la Generalitat de Catalunya va aixecar a principis de maig la fase I d’emergència per sequera que afectava a prop de 6 milions de persones, principalment de l’àrea de Barcelona i Girona. D’aquesta manera, 202 municipis catalans de 14 comarques que depenen del sistema Ter-Llobregat van baixar de l’escenari d’emergència al d’excepcionalitat per sequera.

Les mesures en situació d’excepcionalitat fixen una dotació d’aigua per habitant i dia de 230 litres, quan en emergència era de 200 litres. També es modifiquen les mesures d’estalvi d’aigua, com per exemple, la dotació d’aigua per reg agrícola passa del 80% en emergència al 40% en excepcionalitat; o la dels usos industrials del 25% al 15%.

D’altra banda, en situació d’excepcionalitat es manté la prohibició d’omplir les piscines privades d’ús individual o unifamiliar.

Consulta totes les mesures en situació d’excepcionalitat al web de la Sequera de la Generalitat.