La regidoria de Grans Inversions ha contractat a empreses especialitzades per diagnosticar l’estructura dels edificis, fer una inspecció sanitària i analitzar l'afectació de plagues en tots els elements de fusta.

">

L'Ajuntament analitzarà l'estat de les estructures del Casal de joves de Santa Agnès, del Molí de Santa Agnès i de les Cases dels mestres de la Torreta abans de la redacció dels projectes

Última revisió 18-05-2024 10:10
18/05/2024

La regidoria de Grans Inversions ha contractat a empreses especialitzades per diagnosticar l’estructura dels edificis, fer una inspecció sanitària i analitzar l'afectació de plagues en tots els elements de fusta.

L'Ajuntament de la Roca del Vallès segueix treballant en la reforma del Casal de joves de Santa Agnès, un projecte que va començar al desembre i que es troba actualment en fase de redacció d’avantprojecte, i en les reformes de la Masia del Molí de Santa Agnès i de les antigues Cases dels mestres de la Torreta, on pròximament es faran l’encàrrec de la redacció dels projectes. La regidoria de Grans Inversions ha contractat a unes empreses especialitzades per diagnosticar l’estructura dels edificis, fer una inspecció sanitària i analitzar l'afectació estructural de plagues.  

El diagnosi de l'estructura implica l’anàlisi de la documentació, l’aixecament de l'estructura actual, la planificació d’inspeccions, cales i assajos, l’estudi de lesions, l’estudi de solucions i la redacció de la diagnosi estructural, mentre que la inspecció sanitària i la diagnosi de patologies en estructures de fusta serveix per conèixer en profunditat l’estat actual, detectar singularitats, fer una inspecció sonora, un anàlisi resistogràfic de tots elements de fusta i determinar la classe resistent. 
 
El Casal de Joves està tancat des de fa temps perquè presenta mancances estructurals a nivell d’accessibilitat i instal·lacions que el situen fora de la normativa vigent. Per aquest motiu, s’ha hagut de treure el cel ras amb l’objectiu de conèixer amb detall tota l’estructura de bigues del sostre, una operació que es durà a terme pròximament a la Masia del Molí de Santa Agnès.  

Marta Pujol, alcaldessa i regidora de Grans Inversions, situa els treballs de diagnosi del Casal de Joves de Santa Agnès com “un pas previ necessari a la redacció del projecte per recuperar l’equipament”, mentre que les inspeccions tècniques al Molí de Santa Agnès i a les antigues Cases dels mestres de la Torreta “marcaran les premisses per iniciar la tramitació de les reformes d’aquests dos edificis en desús”. L’alcaldessa ha recordat que per al govern una de les línies principals d’aquest mandat és “dotar al poble d’espais de lleure per als joves”. 

En el Ple de maig es van aprovar les inversions en els projectes estratègics per al 2024. Aquestes reformes estan incloses dins del capítol de millora d'equipaments socials, municipals i esportius durant el 2024. Des que va començar el mandat, l’Ajuntament està treballant en el desenvolupament d’actuacions estratègiques que serveixin per desenvolupar els eixos prioritaris del període 2023-2027, que són, entre d’altres, l’atenció a les persones grans, la millora dels serveis adreçats al col·lectiu jove i el suport a les entitats en la seva tasca de dinamització i cohesió del municipi. A més, el govern municipal continua avançant en els cincs projectes estratègics d’aquest mandat: la rehabilitació de l’espai de la Rectoria Vella, la construcció del nou Casal de Joves de la Roca, la construcció del centre per a gent gran, la construcció del centre per a les entitats i la rehabilitació de la terrassa del Centre Cultural La Torreta.

Casal de joves de Santa Agnès
Casal de joves de Santa Agnès