Cartipàs

Àrees i departaments

El Cartipàs és la distribució per àrees o regidories del govern local. Així, en el Cartipàs s’hi defineix cada una de les regidories i quines funcions li corresponen desenvolupar.

Un cop celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial Decret 207/2023, de 3 d’abril (BOE número 80 de data 4 d’abril de 2023) i constituït el nou ajuntament el passat dia 17 de juny de 2023, i amb l’objecte de dotar d’una major celeritat i eficàcia a l’actuació municipal, es considera necessari, l’establiment d’un règim de delegacions de competències en favor de diferents regidors i regidores.

A efectes d'organització funcional, l'Ajutament de la Roca del Vallès es distribueix tal i com segueix:

 

 

Imatges

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 06-07-2023 13:22