Pla d'acció cultural 2011-2019

El Pla d’Acció Cultural de La Roca del Vallès és un exercici de planificació de la política cultural del municipi, realitzat de manera rigorosa amb la informació disponible i participativa amb la intervenció dels agents tècnics municipals i de persones que, en nom propi o com a representants de les entitats del municipi, han volgut aportar opinió, informació i propostes. 

El Pla d’Acció Cultural de La Roca del Vallès s’estructura en dos grans capítols: la diagnosi i les propostes de millora. El diagnòstic aplega un conjunt de dades objectives de la realitat social i cultural així com opinions i percepcions subjectives, totes elles tant de l’Ajuntament com dels agents socials del municipi i de les institucions que col·laboren en la seva elaboració. Les propostes de millora, com a resposta estratègica a la diagnosi, defineixen uns objectius del Pla en matèria cultural de cara als propers anys, unes estratègies generals que permetran assolir els objectius i unes propostes d’acció ordenades en 4 línies estratègiques.

http://laroca.webmunicipal.diba.cat/media/repository/plans_i_estudis_municipals/pla_d_accio_cultural_de_la_roca_del_valles.pdf

Et pot interessar

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 24-10-2019 16:36