Resolucions d'Alcaldia


Tancament expedient inspecció colomar
Fitxers
Resolució número 2020/1443 de data 11 novembre 2020
Resolució número 2020/1443 de data 11 novembre 2020
Retorn quota Centre Esportiu Municipal
Fitxers
Resolució número 2020/1438 de data 11 novembre 2020
Resolució número 2020/1438 de data 11 novembre 2020
Assignació horaris instal·lacions esportives temporada 2020-21
Fitxers
Resolució número 2020/1410 de data 9 novembre 2020
Resolució número 2020/1410 de data 9 novembre 2020
Esmena error material aprovació plans ocupació 2020
Fitxers
Resolució número 2020/1408 de data 9 novembre 2020
Resolució número 2020/1408 de data 9 novembre 2020
Inspecció establiment
Fitxers
Resolució número 2020/1389 de data 5 novembre 2020
Resolució número 2020/1389 de data 5 novembre 2020
Inspecció establiment comercial
Fitxers
Resolució número 2020/1381 de data 3 novembre 2020
Resolució número 2020/1381 de data 3 novembre 2020
Aprovació modificació plan ocupació 2020
Fitxers
Resolució número 2020/1361 de data 30 octubre 2020
Resolució número 2020/1361 de data 30 octubre 2020
Petició hores extres mes d'octubre de 2020
Fitxers
Resolució número 2020/1334 de data 26 octubre 2020
Resolució número 2020/1334 de data 26 octubre 2020
Assignació horaris instal·lacions esportives temporada 2020-21
Fitxers
Resolució número 2020/1330 de data 26 octubre 2020
Resolució número 2020/1330 de data 26 octubre 2020
Assignació horaris instal·lacions esportives temporada 2020-21
Fitxers
Resolució número 2020/1329 de data 26 octubre 2020
Resolució número 2020/1329 de data 26 octubre 2020
Assignació horaris instal·lacions esportives temporada 2020-21
Fitxers
Resolució número 2020/1326 de data 23 octubre 2020
Resolució número 2020/1326 de data 23 octubre 2020
Contractació espectacle infantil del Cicle la Minúscula
Fitxers
Resolució número 2020/1317 de data 22 octubre 2020
Resolució número 2020/1317 de data 22 octubre 2020
Contractació subministrament de 40 tanques servei esports
Fitxers
Resolució número 2020/1315 de data 22 octubre 2020
Resolució número 2020/1315 de data 22 octubre 2020
Contractació manteniment integral dels robots de neteja MARINER dels fons de les piscines
Fitxers
Resolució número 2020/1312 de data 22 octubre 2020
Resolució número 2020/1312 de data 22 octubre 2020
Contractació actuació concert de jazz del 14 de novembre al CCLR dins el Cicle la Minúscula.
Fitxers
Resolució número 2020/1311 de data 22 octubre 2020
Resolució número 2020/1311 de data 22 octubre 2020
Assignació horaris instal·lacions esportives temporada 2020-21
Fitxers
Resolució número 2020/1328 de data 16 octubre 2020
Resolució número 2020/1328 de data 16 octubre 2020
Contractació servei de seguretat de diferents actes culturals i esportius
Fitxers
Resolució número 2020/1198 de data 2 octubre 2020
Resolució número 2020/1198 de data 2 octubre 2020
Contractació de l'Associació Amics de les Havaneres per a la cantada d'havaneres del Cicle la Minúscula
Fitxers
Resolució número 2020/1180 de data 28 setembre 2020
Resolució número 2020/1180 de data 28 setembre 2020
Proposta de petició d'autorització de bestreta de caixa fixa
Fitxers
Resolució número 2020/1119 de data 17 setembre 2020
Resolució número 2020/1119 de data 17 setembre 2020
Aprovació acceptació amb avocació subvenció fons de prestació "Finançament d'activitats educatives, esportives i juvenils"" per l'any 2020 de la Diputació de Barcelona
Fitxers
Resolució número 2020/1114 de data 15 setembre 2020
Resolució número 2020/1114 de data 15 setembre 2020
Contractació servei desinfecció covid-19 d'aire i superfície en el CEM
Fitxers
Resolució número 2020/1026 de data 13 agost 2020
Resolució número 2020/1026 de data 13 agost 2020
Proposta tancament de bestreta de caixa fixa
Fitxers
Resolució número 2020/1033 de data 13 agost 2020
Resolució número 2020/1033 de data 13 agost 2020
Contractació servei per a la producció del documental VIOLETS
Fitxers
Resolució número 2020/1021 de data 11 agost 2020
Resolució número 2020/1021 de data 11 agost 2020
Aprovació de nous plecs de condicions tècniques administratives que han de regir el concurs per l'atorgament de les autoritzacions de venda no sedentària en els mercats setmanals de la Roca del Vallès
Fitxers
Resolució número 2020/1020 de data 11 agost 2020
Resolució número 2020/1020 de data 11 agost 2020
Subministrament tríptics informatius i fulls d'alta de socis pel CEM,
Fitxers
Resolució número 2020/1005 de data 7 agost 2020
Resolució número 2020/1005 de data 7 agost 2020
Contractació subministrament programa informàtic i el seu manteniment per la gestió interna del CEM
Fitxers
Resolució número 2020/993 de data 4 agost 2020
Resolució número 2020/993 de data 4 agost 2020
Acceptació amb avocació de l'ajut de la Diputació del Programa "Targeta moneder d'impacte social" per concessió directa d'aquest programa
Fitxers
Resolució número 2020/962 de data 28 juliol 2020
Resolució número 2020/962 de data 28 juliol 2020
Aprovació mesures a aplicar a la biblioteca en fase de represa
Fitxers
Resolució número 2020/955 de data 23 juliol 2020
Resolució número 2020/955 de data 23 juliol 2020
Aprovació condicions d'ús dels equipaments esportius de La Roca del Vallès durant la pandemia del Covid-19
Fitxers
Resolució número 2020/950 de data 22 juliol 2020
Resolució número 2020/950 de data 22 juliol 2020
Autorització ús espais municipals per a la realització de Casals d'Estiu 2020 CF La Torreta
Fitxers
Resolució número 2020/949 de data 22 juliol 2020
Resolució número 2020/949 de data 22 juliol 2020
Aprovació atorgament Programa Ajuts Concurrència COVID-19
Fitxers
Resolució número 2020/947 de data 22 juliol 2020
Resolució número 2020/947 de data 22 juliol 2020
Contractació subministrament i reparació de sistema de aigua calenta sanitària del pavelló nou CEM
Fitxers
Resolució número 2020/941 de data 21 juliol 2020
Resolució número 2020/941 de data 21 juliol 2020
Trasllat acta d'inspecció sobre Escola Bressol a SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRO
Fitxers
Resolució número 2020/925 de data 20 juliol 2020
Resolució número 2020/925 de data 20 juliol 2020
Requeriment documentació contractual escoles bressol
Fitxers
Resolució número 2020/923 de data 20 juliol 2020
Resolució número 2020/923 de data 20 juliol 2020
Denegació atorgament Programa Ajuts d'urgència social COVID-19
Fitxers
Resolució número 2020/922 de data 20 juliol 2020
Resolució número 2020/922 de data 20 juliol 2020
Aprovació amb avocació pagament a les escoles dels ajuts de menjador de l'Ajuntament a l'Escola Granularius
Fitxers
Resolució número 2020/915 de data 20 juliol 2020
Resolució número 2020/915 de data 20 juliol 2020
Contractació subministrament harware necessari per adaptar-nos a las mesures de seguretat imprescindibles del CEM
Fitxers
Resolució número 2020/886 de data 15 juliol 2020
Resolució número 2020/886 de data 15 juliol 2020
Requeriment documentació contractual EMM
Fitxers
Resolució número 2020/873 de data 14 juliol 2020
Resolució número 2020/873 de data 14 juliol 2020
Aprovació atorgament Programa Ajuts Concurrència COVID-19
Fitxers
Resolució número 2020/871 de data 14 juliol 2020
Resolució número 2020/871 de data 14 juliol 2020
Autorització ús espais municipals per a la realització de Casals d'Estiu 2020
Fitxers
Resolució número 2020/859 de data 9 juliol 2020
Resolució número 2020/859 de data 9 juliol 2020
Trasllat acta d'inspecció sonbre l'Escoles Bressols
Fitxers
Resolució número 2020/858 de data 9 juliol 2020
Resolució número 2020/858 de data 9 juliol 2020
Pagament al Consorci Teledigital Granollers, corresponent a la quota per a l'exercici 2020
Fitxers
Resolució número 2020/856 de data 9 juliol 2020
Resolució número 2020/856 de data 9 juliol 2020
Incoació inici procediment sancionador a propietària gat per incompliment normativa continguda a l'Ordenança sobre la tinença d'animals
Fitxers
Resolució número 2020/937 de data 7 juliol 2020
Resolució número 2020/937 de data 7 juliol 2020
Requeriment documentació per a complir requisits portar a terme l'activitat de casal d'estiu 2020
Fitxers
Resolució número 2020/851 de data 3 juliol 2020
Resolució número 2020/851 de data 3 juliol 2020
Denegació atorgament Programa Ajuts Urgència Social COVID-19
Fitxers
Resolució número 2020/827 de data 30 juny 2020
Resolució número 2020/827 de data 30 juny 2020
Adhesió amb l'Agència Catalana de l'Habitatge de Catalunya per formar part de la Xarxa d'Habitatge d'Inserció Social per a l'any 2020
Fitxers
Resolució número 2020/822 de data 30 juny 2020
Resolució número 2020/822 de data 30 juny 2020
Tancament expedient inspecció de l'activitat
Fitxers
Resolució número 2020/821 de data 30 juny 2020
Resolució número 2020/821 de data 30 juny 2020
Aprovació convocatòria subvencions amb l'objecte de fomentar projectes i activitats d'interès públic i/o social 2020
Fitxers
Resolució número 2020/817 de data 26 juny 2020
Resolució número 2020/817 de data 26 juny 2020
Autorització ús espais municipals per a la realització de Casals d'Estiu 2020
Fitxers
Resolució número 2020/815 de data 26 juny 2020
Resolució número 2020/815 de data 26 juny 2020
Aprovació reobertura Biblioteca en fase 3 desconfinament durant l'estat d'alarma decretat per la COVID-19
Fitxers
Resolució número 2020/813 de data 26 juny 2020
Resolució número 2020/813 de data 26 juny 2020
Aprovació reobertura i gestió piscines municipals d'estiu
Fitxers
Resolució número 2020/812 de data 26 juny 2020
Resolució número 2020/812 de data 26 juny 2020
Aprovació atorgament Programa Ajuts Concurrència COVID-19
Fitxers
Resolució número 2020/809 de data 26 juny 2020
Resolució número 2020/809 de data 26 juny 2020
Autorització de l'activitat sopar de germanor al carrer Tarragona
Fitxers
Resolució número 2020/807 de data 26 juny 2020
Resolució número 2020/807 de data 26 juny 2020
Aprovació atorgament Programa Ajuts Concurrència COVID-19
Fitxers
Resolució número 2020/808 de data 26 juny 2020
Resolució número 2020/808 de data 26 juny 2020
Autorització caseta venda petards Sant Joan 2020
Fitxers
Resolució número 2020/798 de data 22 juny 2020
Resolució número 2020/798 de data 22 juny 2020
Contractació subministrament revisió i modificació del pla d'autoprotecció dels correfocs infantils i adults
Fitxers
Resolució número 2020/774 de data 18 juny 2020
Resolució número 2020/774 de data 18 juny 2020
Aprovació acceptació amb avocació subvencions en el marc del Catàleg de serveis de l'any 2020 del Pla "xarxa de Governs Locals 2020" de la Diputació de Barcelona.
Fitxers
Resolució número 2020/737 de data 12 juny 2020
Resolució número 2020/737 de data 12 juny 2020
Aprovació convocatòria per a la concessió beques escolars i activitats extraescolars curs 2020/2021
Fitxers
Resolució número 2020/723 de data 10 juny 2020
Resolució número 2020/723 de data 10 juny 2020
Contractació subministrament edició, impressió i enquadernació del llibre que va guanyar la darrera edició del premi Romà Planas i Miró de memorials populars
Fitxers
Resolució número 2020/717 de data 9 juny 2020
Resolució número 2020/717 de data 9 juny 2020
Contractació servei organització, gestió i execució tallers lúdics i formatius, presencials i virtuals, adreçats a la ciutadania de La Roca del Vallès
Fitxers
Resolució número 2020/713 de data 3 juny 2020
Resolució número 2020/713 de data 3 juny 2020
Contractació subministrament de lavabos públics per activitats al llarg de l'any 2020
Fitxers
Resolució número 2020/587 de data 14 maig 2020
Resolució número 2020/587 de data 14 maig 2020
Aprovació creació Registre Activitats de Tractament (RAT)
Fitxers
Resolució número 2020/536 de data 4 maig 2020
Resolució número 2020/536 de data 4 maig 2020
Aprovació instrucció atorgament prestacions econòmiques d'urgència social derivades del Covid-19
Fitxers
Resolució número 2020/483 de data 21 abril 2020
Resolució número 2020/483 de data 21 abril 2020
Assignació a un funcionari tasques de manteniment de SP essencials
Fitxers
Resolució número 2020/434 de data 8 d'abril de 2020
Resolució número 2020/434 de data 8 d'abril de 2020
Resolució mesures de treball del personal de l'Ajuntament
Fitxers
Resolució 2020/394 de data 30 de març
Resolució 2020/394 de data 30 de març
Adopció de mesures com a conseqüència de l'estat d'alarma decretat
Fitxers
Resolució 2020/330 de data 16 de març de 2020
Resolució 2020/330 de data 16 de març de 2020
Creació d'un comitè de seguiment de l'evolució del coronavirus
Fitxers
Resolució 2020/328 de data 13 de març de 2020
Resolució 2020/328 de data 13 de març de 2020
Adopció de mesures per fer front a la pandèmia del coronavirus
Fitxers
Resolució 2020/326 de data 13 de març de 2020
Resolució 2020/326 de data 13 de març de 2020
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 08-04-2020 14:28