Portada Mail Suscriure's a les notícies RSS

Cartipàs

El cartipas de l'Ajuntament de la Roca del Vallès conté informació del pla de distribució dels càrrecs de govern, comissions, etc... 


Sessions Ordinàries de Ple Municipal
Les sessions del Ple de la Corporació, que es convoquin amb caràcter ordinari, tindran lloc el darrer dijous, no festiu, de cada  dos mesos senars, a les 20:00 hores, en el Sala de Plens de l'Ajuntament, o lloc habilitat a l’efecte.

Composició Ple Municipal :   
Sr. Albert Gil i Gutiérrez del Grup Municipal d’ERC
  
Sr. Albert Bassa i Berenguel del Grup Municipal d’ERC
 
Sra. Roser Moreno i Sánchez del Grup Municipal d’ERC
 
Sr. Xavier del Villar i Berenguel del Grup Municipal d’ERC
 
Sr. Carles Fernández i Pérez del Grup Municipal del PSC
 
Sr. Francisco Garcia i Lorenzana del Grup Municipal del PSC
 
Sr. Julio Caña i Fernández del Grup Municipal del PSC
 
Sr. Maria Assumpta López i Roig del Grup Municipal del PSC
 
Sra. Caterina Palma i Rovira del Grup Municipal del PSC
 
Sr. Rafael Ros i Penedo del Grup Municipal de CIU
 
Sr. Manuel Álvarez i Herrera del Grup Municipal de CIU
  
Sra. Marta Pujol i Armengol del Grup Municipal de CIU
 
Sr. Daniel Martín i Oller del Grup Municipal d’ ICV-EUIA-E
 
Sr. Andrés Hidalgo i Aragón del Grup Municipal d’ ICV-EUIA-E
 
Sr. César Alcalá i Giménez Grup Municipal del PP

Sra. Maria Carmen Diaz i Rodríguez (Regidora no adscrita a cap Grup Municipal)
 

________________________________________

Sessions Ordinàries de la Junta de Govern Local:
Les sessions de la Junta de Govern Local, que es convoquin amb caràcter ordinari, tindran lloc el primer i tercer i cinquè (si s’escau) dilluns, que no siguin festius, de cada mes de l’any, a les 18.00 hores, a la Sala de Comissions.
 
Composició Junta de Govern Local:
Sr. Carles Fernández Pérez, Alcalde      
Sr. Albert Gil i Gutiérrez, primer tinent d'Alcalde
Sr. Francisco García Lorenzana, segon tinent d’Alcalde
Sra. Roser Moreno Sánchez, tercera Tinent d’Alcalde
Sr. Julio Caña Fernández, quart Tinent d’Alcalde
Sr. Xavier del Villar i Berenguel, cinquè Tinent d’Alcalde

 

 
________________________________________

Representants municipals en organismes i entitats  
-Junta de Compensació SPR-3 Sta. Agnès Est
Titular:Alcalde / Suplent: Francisco García
-Junta de Compensació SPM-4 Vilalba
Titular:Alcalde / Suplent: Francisco García
-Junta de Compensació Can Jorn
Titular:Alcalde / Suplent: Francisco García
-Junta de Compensació Can Masseguer
Titular:Alcalde / Suplent: Francisco García
-Junta de Compensació Vallderiolf
Titular:Alcalde / Suplent: Francisco García
-Junta de Compensació Can Borell
Titular:Alcalde / Suplent: Francisco García
-Junta de Compensació UA-9
Titular:Alcalde / Suplent: Francisco García
-Junta de Compensació UA-19
Titular:Alcalde / Suplent: Francisco García
-Junta d’usuaris i d’aprofitament del Riu Mogent
Francisco García
-Consorci de la Conca del Riu Besòs
Francisco García
-Consorci per la Gestió de Residus Sòlids
Francisco García
-Consorci del Parc de la Serralada Litoral
Alcalde
-Associació Defensa Forestal
Francisco García
-Consorci LocalRed
Carles Fernández
-Consorci Televisió Digital Local
Xavier del Villar
-Consorci Hospitalari de Catalunya
Maria Assumpta López
-Consorci DO Alella
Cati Palma
-Agrupació de Municipis titulars del Servei de Transport Urbà de la regió metropolitana de Barcelona (AMTU)
Albert Gil
-Fons Català de Cooperació al desenvolupament
Albert Bassa
-Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat
Alcalde
-Consell escolar del CEIP Pilar Mestres
Roser Moreno
-Consell escolar del CEIP de la Torreta
Roser Moreno
-Consell escolar del CEIP Mogent
Roser Moreno
- Consell escolar de l’IES la Roca
Roser Moreno
- Consell escolar del CEIP Santa Agnès
Roser Moreno
- Consell escolar municipal
Roser Moreno
- Consell escolar de l’Escola Bressol Les Orenetes
Roser Moreno
- Consell escolar de l’Escola Bressol La Torreta
Roser Moreno
-Consell de participació del Centre de residència i Centre de Dia “Vallderiolf”
Roser Moreno
-Consell de participació de centre de l’àrea d’atenció diürna (centre ocupacional i servei d’habitatge)
Roser Moreno
-Comissió municipal de delimitació
Alcalde / Francisco García / Albert Gil / Arquitecta municipal / Secretari de la corporació
-Taula de participació Social del Centre Penitenciari de Quatre Camins
Roser Moreno
-Escola Municipal de Música de la Roca del Vallès
Roser Moreno
-CFA Salvador Dalí (Centre Penitenciari Quatre Camins)
Roser Moreno
-CFA Santiago Rusiñol (Centre Penitenciari de Joves de Quatre Camins)
Roser Moreno
-Associació àmbit B-30
Cati Palma
-Consell del poble de la Torreta
President: alcalde
Vicepresident: Julio Caña
Vocals: Maria Carmen Diaz i Daniel Martin Oller