Portada Mail Suscriure's a les notícies RSS

Serveis / Equipaments

Equipaments (22) Serveis (17)

L'Actualitat

al teu correu
Envia'ns el teu correu-e per a estar informat de totes les notícies i activitats de la Roca
Visc a la Roca Notícies Ple Ordinari. Dimecres 28 de març 2012
Ple Ordinari. Dimecres 28 de març 2012
dimarts, 27 de març de 2012 18:04

Per demà dimecres, 28 de març ha estat convocada sessió del Ple ordinària a les 20:30 hores, a la Sala de plens de la casa de la Vila, per tal de  debatre els assumptes  inclosos en el següent :

 

ORDRE DEL DIA

A)     Assumptes de tràmit
 A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària realitzada el 26 de gener i de les dues sessions plenàries extraordinàries realitzades, ambdues, l’1 de març.
 
B)      Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.
 B-1. Ratificació de la resolució d’alcaldia núm. 283/2012, mitjançant la qual es modifica el dia de la realització de la sessió plenària ordinària del mes de març.
 B-2. Aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits relatiu a les despeses dels serveis municipals de  l’any 2011.
 B-3. Donar suport a la Declaració de Vic pel compromís local envers Rio+20: cap al bon govern ambiental i l’economia verda.
 B-4 Aprovació del Pla d’ajust regulat al Reial decret-llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen les obligacions d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals.
 
 C) Control Gestió municipal
 C.1 Dació de compte de la liquidació del pressupost de l’any 2011.
 C.2 Dació de compte membres de la comissió de participació ciutadana
 C.3 Dació de compte membres de la comissió de Territori i sostenibilitat
 C.4 Dació de compte de l’informe d’intervenció de la relació certificada enviada, per via telemàtica i amb signatura electrònica, a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i administracions públiques a l’empara del que estableix l’art. 3.2 del  Reial decret -llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen les obligacions d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals.
 C.4 Resolucions d’alcaldia en matèria de personal
 C.5 Resolucions d’alcaldia
 C.6 Informes d’alcaldia
 C.7  Mocions de Control