Portada Mail Suscriure's a les notícies RSS

Economia i hisenda Aprovat en Ple, el Pla d'ajust econòmic de l'Ajuntament
Aprovat en Ple, el Pla d'ajust econòmic de l'Ajuntament

Aquest dimarts dia 12, es va aprovar en plenari municipal el Pla d’ajust econòmic de l’Ajuntament. L’Ajuntament té l’obligació d’aprovar aquest Pla d’ajust, que ha de servir per poder pagar el deute pendent. En total, aquest deute, ascendeix a 2.300.000€, dels quals 1.785.000€ corresponen al sobrecost de construcció del nou pavelló, i la resta a factures de serveis com ara: consum elèctric, recollida d’escombraries i transport urbà.

El pla contempla un estalvi en el pressupost municipal de 465.000 euros anuals, i un increment en la previsió d’ingressos pels propers anys del 0,68%. També incorpora, de manera esgraonada, un major finançament  dels serveis no obligatoris, per part dels usuaris dels mateixos.

Amb aquestes xifres, l’Ajuntament confia en que el Pla serà aprovat, ara, pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i d’aquesta manera es podrà concertar un préstec per poder fer font a la totalitat del deute, amb un període d’amortització de 10 anys, i amb 2 anys de carència.

L’Ajuntament ja està pagant als seus proveïdors a 40 dies, tal i com marca la llei, i amb l’aprovació del Pla d’ajust, estarà al dia de totes les seves obligacions econòmiques.

L’equip de govern ha presentat una proposta molt treballada i elaborada, en la que han col•laborat i participat tots els departaments i serveis de l’Ajuntament.

Aquesta proposta pot admetre alternatives per la via de modificar programes o activitats afectades, però l’import estalviat final no podrà ser inferior al presentat en el pla d’ajust, i no afectarà en cap cas a partides de serveis socials ni de foment de l’ocupació.

L’alcalde, Rafael Ros, va agafar el compromís en el Ple extraordinari d’aquest dimarts, d’explicar directament, a la ciutadania en general, i a les entitats del municipi, el detall de les partides afectades. Així doncs, s’ha previst que en pocs dies es convocaran les reunions per poder traslladar a la ciutadania el contingut del pla.

En aquestes reunions, es podran recollir idees i propostes al respecte de l’aplicació del pla d’ajust. 
Aquestes, una vegada estudiades i valorada la seva viabilitat,  podrien ser tingudes en compte, i incorporades en el pressupost municipal.

Per últim, cal dir que tota la documentació relativa al Pla, ja ha estat enviada al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, que ha de remetre la seva resolució abans del dia 2 de juliol.