Portada Mail Suscriure's a les notícies RSS

Economia i hisenda Liquidació pressupost 2012
Liquidació pressupost 2012

L’ajuntament de la Roca presenta el resultat pressupostari de l’any 2012, primer any d’aplicació del Pla d’Ajust

L’exercici acaba amb resultat pressupostari positiu
 El romanent de tresoreria és de 66.581,83 positiu
L’ajuntament de la Roca del Vallès ha tancat l’exercici 2012 amb un balanç pressupostari positiu.
Els drets reconeguts com a ingressos ha estat de 13.464.660,29 euros, i les despeses acreditades com a obligacions ha estat de 12.848.238,79 euros. Amb aquestes dades el resultat pressupostari és de 616.421,50 euros a favor. El resultat pressupostari ajustat és de 1.587.500,27 euros positiu, i amb un romanent de tresoreria de 66.581,83 euros, també positiu.
L’equip de govern fa un balanç molt favorable del tancament d’aquest exercici atès que es tracta del primer en que és d’aplicació el Pla d’Ajust.
El regidor d’hisenda Manel Àlvarez ha declarat: “Aquestes dades positives cobren encara més rellevància si tenim en compte que en aplicació del Pla d’Ajust ha calgut reduir la despesa en 460.000 euros, per poder fer front als pagaments derivats de la sentència sobre el desviament del cost d’obra del pavelló poliesportiu”. També ha afegit: “Una altra dada molt positiva és que el romanent de tresoreria torna a ser positiu quan veníem d’un any 2011 molt complicat on el romanent havia estat negatiu de 266.000 d’euros” ha afegit.
L’ajuntament de la Roca del Vallès es va haver d’acollir a un Pla d’Ajust durant l’any 2012 per poder fer front a una sentència que obligava a pagar 2,6 milions d’euros de sobre cost del pavelló poliesportiu.
L’empresa ARC del grup TAU-ICESA constructora d’aquest pavelló, construït entre els anys 2005 i 2007, havia reclamat 1,6 milions d’euros de sobre cost, corresponent a un 30% de desviament del pressupost original. A la sentència s’acreditava 1 milió d’euros d’interessos de demora als quals van haver de renunciar com a condició per a cobrar a través del Pla d’Ajust.
“L’acolliment al Pla d’Ajust ha esdevingut una bona estratègia per estalviar un milió d’euros, posar-nos al dia en els pagaments, fins i tot en aquest desviament de cost del pavelló, i tornar a tenir números positius” ha conclòs en Manel Àlvarez, regidor d’hisenda.
Així mateix, l’alcalde, Rafael Ros, ha felicitat al regidor d’hisenda, a l’interventor i als serveis econòmics de l’ajuntament pel gran esforç realitzat durant l’any 2012, i el gran resultat obtingut. Aquesta felicitació l’ha fet extensiva a la resta dels treballadors municipals, sense l’esforç dels quals no hagués estat possible tancar un any tan complicat amb uns resultats tan extraordinaris. Segons paraules de l’alcalde: “Ara cal seguir treballant en la mateixa línia. L’èxit en l’acompliment d’aquest primer any del Pla d’Ajust és de tots i de totes. També ho és dels ciutadans i de les ciutadanes del municipi que han entès la situació i han estat col•laborant perquè el nostre ajuntament surti endavant. El Pla d’ajust és per 10 anys i la clau està en la contenció de la despesa”.