Portada Mail Suscriure's a les notícies RSS

Medi Ambient Enllumenat públic
Enllumenat públic

El municipi de La Roca del Vallès tornarà a encendre tot l’enllumenat públic dels carrers. Un nou model de gestió més eficient reduirà la factura energètica i permetrà estalviar 173.300 euros l'any

El municipi de La Roca del Vallès tindrà un nou model de gestió de l’enllumenat públic urbà, que permetrà estalviar el 80,90% del consum mitjà d’un any, gràcies a la licitació per a una nova contracta.
L’ajuntament de la Roca del Vallès ha decidit gestionar l’enllumenat públic a través del model de contractació d’una empresa de serveis energètica, a través d’un procediment de licitació que es convocarà en el proper ple de finals de març.
D’aquesta manera el municipi de la Roca estalviarà consum elèctric gràcies a la total renovació de l’enllumenat públic. Es substituiran un mínim de 3.274 punts de llum per altres de tecnologies de major eficiència energètica que majoritàriament seran amb sistemes a base de LEDs.
Amb aquesta estratègia es podrà d’una banda, aconseguir un estalvi en la factura elèctrica de 173.300 euros l’any, i de l’altra, una reducció del 80,90% del consum energètic, la qual cosa significa deixar de llençar a l’aire 600 tones de CO2.
L’empresa que resulti adjudicatària del concurs s’encarregarà de substituir durant els primers 6 mesos del contracte les lluminàries, làmpades i equips existents actualment, per altres de més altes prestacions i millora de la seva eficiència, d’acord amb les condicions tècniques fixades en els plecs.
Les noves lluminàries seran de llum blanca, molt més contrastada en l’espectre visible, la qual cosa permetrà també millorar a les nits la qualitat de l’espai públic urbà, i la seva seguretat.
La inversió prevista és de 1.459.027,37 euros, (la més alta d’aquest mandat), i la seva amortització s’aconsegueix amb l’estalvi generat, durant un termini de 15 anys, que serà la durada del nou contracte.
Amb aquesta actuació, l’ajuntament de la Roca del Vallès aconsegueix mantenir la partida pressupostària actualment destinada a consum elèctric a la via pública, que és de 250.000 €/any, destinant 76.700 € al consum futur, i 173.300 € a amortitzar la inversió, amb l’estalvi aconseguit.
Malgrat pugui semblar que una actuació d’aquesta magnitud no genera un estalvi real a la partida pressupostària, la gran virtut és que amb criteris mediambientals es redueix el consum energètic en un 80,90%, la qual cosa significa deixar de consumir 2.765.959,45 kw/any, passant a un consum final de 528.231,64 kw/any. És a dir es deixen de consumir 2.237.727,81 kw/any.
Des del punt de vista mediambiental significa deixar de llençar a l’atmosfera 600 tones anuals de CO2.
Des del punt de vista econòmic significa aturar la sangonera que suposen les continuades apujades del cost de l’energia.
Amb l’apagada selectiva l’ajuntament de la Roca del Vallès, havia aconseguit estalviar 90.000 € l’any 2012, amb un 40% de llums apagats, i 72.000 € l’any 2013, amb un 22% de llums apagats.
En definitiva, aquesta actuació suposa una millora considerable, i la modernització de tot l’enllumenat públic urbà, amb uns beneficis ambientals i econòmics pel municipi de la Roca, i la reducció de la contaminació lumínica, i la protecció del firmament, ajustant els nivells, passant a un model molt més sostenible i responsable.
I permetrà tornar a disposar de tot l’enllumenat públic en servei, sense deixar d’estalviar.
 
Amb el suport i assessorament de la Diputació de Barcelona
Els treballs previs per a poder començar el procés de licitació de la nova contracta de manteniment i renovació de l’enllumenat públic urbà s’ha fet sota la supervisió i tutela dels serveis de la Oficina Tècnica del Canvi Climàtic de la Diputació de Barcelona, que han subvencionat amb 14.400 € el cost de redacció de l’auditoria lumínica i de redacció del plecs tècnics de licitació.
L’objectiu és que el municipi acabi tenint un sistema d’enllumenat de baix consum i mínima contaminació lumínica. S’ajusta l’enllumenat públic actual al Reglament d’eficiència energètica en instal•lacions d’enllumenat públic (BOE 279 de 19/11/2008). El projecte s'emmarca en el pla d’acció per a les energies sostenibles (PAES) –inclòs en el pacte d’alcaldes–, programa europeu que impulsa la Diputació de Barcelona per a l’estalvi d’energia, la millora de l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables.
Segons l’alcalde, Rafael Ros, “aquest nou model està pensat en un compromís amb el medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic i ens converteix en un referent en el compromís mediambiental. A part, suposarà una estalvi anual. És evident que amb la renovació del servei aprofitem per modernitzar-nos, oferint el millor servei als ciutadans”.