Portada Mail Suscriure's a les notícies RSS

Obres d'ADIF
Urbanisme
dimecres, 20 de maig de 2015 13:01
 

ADIF comença les actuacions al sector a Can Colet - Can Borrell de la Roca del Vallès

 
El Gestor d’infraestructures ferroviàries del Ministerio de Fomento (ADIF) ha començat obres als sectors de Can Colet i de Can Borrell, en el marc de l’acompliment de les correccions ambientals assenyalades en l’estudi d’impacte ambiental.
En el cas de Can Colet, s’havien pactat actuacions al final dels vials del sector Oest (antiga UA-17), formant un límit urbà entre la zona residencial i la traça del TGV.
Les obres consisteixen en la formació d’unes rotondes de retorn en els carrers que actualment acaben en “cul de sac”, Cingles de Bertí, Tagamanent i Bonaigua, a fi i efecte de facilitar als vehicles el gir de retorn en aquests carrers sense sortida.
Així mateix, s’enjardina la zona verda del final del carrer Bonaigua, i tot l’espai  comprés entre la zona residencial i la traça del TGV, de tal manera que es pugui formar un coixí acústic de tipus vegetal que absorbeixi i minimitzi l’impacte sonor del pas dels convois.
Les tres rotondes quedaran enllaçades per un itinerari per a vianants, que ressegueix les traces de serveis ja executades durant les obres d’implantació del tren.
També es donarà continuïtat al carrer Matagalls de Can Colet, enllaçant-el amb el carrer Collformic de can Borrell.
En el cas de can Borrell se solucionarà la problemàtica de les continues baixades de sorra i fang sobre l’entrada nord-oest a través del carrer Collformic, un cop quedi pavimentat aquest nou vial d’enllaç, i recollides i conduïdes les aigües pluvials.
Les obres, que afecten als municipis de Montornés del Vallès, Vilanova del Vallès i La Roca del Vallès varen començar al mes de març i tenen una durada prevista de 10 mesos.
Si bé ara han arribat a Can Colet-Can Borrell, al municipi de La Roca  també afecten a diversos camins, abocadors provisionals d’obra i tractament de talussos.
Aquestes obres s’havien d’haver desenvolupat l’any 2011, quan es va posar en servei el TGV. Comencen ara amb 4 anys de retard.