Portada Mail Suscriure's a les notícies RSS

Festes La teva opinió és important!
La teva opinió és important!
 

Ens agradaria conèixer la teva opinió envers les festes majors de la Roca del Vallès 

 
L’Ajuntament de la Roca del Vallès té la voluntat d’aproximar la política local als veïns i veïnes de la Roca del Vallès ampliant els canals de participació amb la ciutadania. En aquest sentit, ha dissenyat una enquesta per tal de demanar a la ciutadania la seva valoració dels diferents actes de cadascuna de les Festes Majors del municipi. 
 
Durant el procés de redacció de l’enquesta i aprofitant les diferents reunions de valoració amb les Comissions de Festa Major, s’han consensuat les preguntes, afegint, traient i modificant el que s’ha cregut adient. El mateix es va fer amb la resta del teixit associatiu mitjançant el correu electrònic. 
 
L’enquesta es divideix en 5 apartats:
 
un de dades generals, on es demana, al final, una valoració global de cadascuna de les Festes.
 
tres, cadascun d’ells dedicat a una de les Festes Majors, que inclou preguntes de valoració d’activitats, canvis d’ubicació i al final un espai on poder fer suggeriments, aportar idees o qualsevol altre aspecte que es consideri oportú. 
 
l’últim referent a la participació ciutadana. 
 
A grans trets ha estat dissenyada agrupant les diferents activitats, canvis introduïts en la festa d’enguany, així com una pregunta dedicada a la publicitat de la Festa major, intentant conèixer quin o quins mitjans ha utilitzat la ciutadania per seguir les diferents activitats. 
 
L’enquesta la podeu contestar digitalment: ENQUESTA VALORACIÓ FESTES MAJORS LA ROCA DEL VALLÈS
 
També podreu contestar-la per escrit, presencialment, a cadascuna de les OAC en el següent horari:
 
OAC de la Roca en horari de dilluns a divendres de 9 h a 14 h
 
OAC de la Torreta, els dilluns, dimecres i divendres, en horari de 10 h a 13 h
 
OAC de Santa Agnès, els dimarts i dijous, en horari de 10 h a 13 h
 
Així mateix, en el transcurs de la Fira de la Col, que tindrà lloc el 27 de novembre, es podrà contestar l’enquesta per escrit, a la carpa habilitada a tal efecte, en horari de 10.00 a 18.00 h 
 
El termini per contestar l’enquesta és fins el 12 de desembre inclòs. 
 
Feu les vostres aportacions i ajudeu-nos a créixer i millorar!!!