Portada Mail Suscriure's a les notícies RSS

Medi Ambient L’Ajuntament actua per controlar la població de cotorres al municipi
L’Ajuntament actua per controlar la població de cotorres al municipi

El consistori ha elaborat un mapa de les colònies i de les zones d’alimentació d’aquesta espècie i properament durà a terme la captura d’exemplars i la retirada de nius a Can Tàpies.

El passat divendres 23 de novembre es va celebrar una nova sessió de treball amb la participació dels tècnics i regidors de les àrees de Salut Pública i Medi Ambient de l’Ajuntament de la Roca del Vallès i de l’empresa Biodiversitat.cat en el marc de les reunions de seguiment periòdiques que s’han dut a terme aquest any 2018 per tal de tractar la proliferació de cotorres de pit gris (o cotorra argentina) al municipi.

La cotorra de pit gris (o cotorra argentina) és una espècie invasora que s’ha estès pel litoral català i el conjunt del litoral mediterrani els les últimes dècades. Degut a l’evolució de les seves poblacions, i als efectes que produeix, negatius, sobre la biodiversitat autòctona i sobre la societat, s’ha inclòs dins del nou decret estatal del catàleg d’espècies invasores. Les espècies incloses en aquest decret, són objecte de prohibicions, limitacions en la tinença i maneig, i les diferents comunitats han de marcar objectius i accions concretes pe seu control i eradicació.

En els últims 10 anys, al Vallès, la cotorra ha anat colonitzant espais urbans i periurbans, establint colònies de cria de 2-15 nius de mitjana, especialment col·locades en palmeres, pins blancs, cedres o plataners. En alguns indrets on aquesta espècie ha estat foragitada dels seus arbres preferits, però no han estat capturats els exemplars adults, ha col·locat els nius en estructures artificials com antenes, enllumenats, grues, dipòsits, etc.

Com el municipi de la Roca del Vallès es troba dins de l’àrea d’expansió d’aquesta espècie, l’Ajuntament participa des de desembre de 2017 en el projecte de Gestió integrada de la cotorra argetina, impulsat per la Diputació de Barcelona i integrat pels municipis de Granollers, Canovelles, les Franqueses, la Garriga, l’Ametlla del Vallès, Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall, Parets, Montmeló i Mollet. Els aspectes fonamentals d’aquest projecte són:

  • Cens de la població de cotorres
  • Cens dels hàbitats potencials de l’espècie
  • Captures d’adults en espais urbans
  • Captura d’adults en nius i polls, amb la retirada dels nius
  • Atenció ciutadana i prevenció

L’espai temporal inicial d’aquesta iniciativa és de tres anys, 2018-2020, i les tasques han estat encarregades per la Diputació de Barcelona a l’empresa Biodiversitat.cat, especialitzada en el control d’espècies invasores.

El primer pas ha estat l’elaboració d’un mapa complet de la presència de les colònies de cotorres i de les zones d’alimentació i de trànsit global de tots els municipis participants i específic de cadascun d’ells. Aquests mapes, juntament amb els estudis corresponents, seran entregats a la Diputació i als municipis abans de finals d’any.

Un cop entregat l’informe específic de la Roca del Vallès, s’establirà el procediment i el calendari per la captura d’exemplars i retirada de nius de la única colònia localitzada d’uns 40 exemplars a la zona de Can Tàpies; així com es fixaran les mesures de control per evitar l’aparició de noves colònies.