Portada Mail Suscriure's a les notícies RSS

Totes les notícies Seguretat i convivència Comença la prohibició de fer foc als terrenys forestals
Comença la prohibició de fer foc als terrenys forestals
Seguretat i convivència
dilluns, 18 de març de 2019 14:00

Fins al 15 d’octubre, si s’han de realitzar determinats treballs i activitats que suposen un risc d'incendi forestal, cal demanar autorització prèvia al Departament d’Agricultura.

L’Ajuntament de la Roca del Vallès informa els veïns i veïnes que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, i Alimentació activa fins al 15 d’octubre la prohibició d’encendre foc en terreny forestal. Aquesta prohibició té com a objectiu prevenir els incendis forestals i estableix que no es pot encendre foc, sigui quina en sigui la finalitat, ni als terrenys forestals ni en la franja de 500 metres que els envolta.

No es poden cremar, per tant, restes de poda i d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals sense una autorització expressa del Departament d’Agricultura. Tampoc no es poden fer focs d’esbarjo ni d’altres relacionats amb l’apicultura. Dins de les àrees recreatives i d’acampada i en parcel•les de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan s’utilitzin barbacoes d’obra amb mataguspires.

Mentrestant, també queda prohibit llençar objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l’inici d’un foc; llançar coets, focs d’artifici o d’altres artefactes que continguin foc, i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals

Per tot plegat, si s’han de realitzar determinats treballs i activitats que suposen un risc d'incendi forestal, cal demanar autorització prèvia al Departament d’Agricultura. Per a més informació podeu consultar el següent enllaç.